Zaščita objekta pred poplavo

Kako lahko zaščitimo objekt (okna, vrata, stene,...) pred visoko vodo?
Zaščita objekta pred poplavo
 
Poplave so ene izmed prevladujočih naravnogeografskih preoblikovalcev pokrajine v ravninsko-nižinskih predelih in neposredno vplivajo na namembnost prostora in rabo tal. V Sloveniji poplave ogrožajo več kot 300.000 ha površin ali 15 % vsega ozemlja države. Okrog 30 obsežnih poplavnih območij (okrog 237.000 ha) je v razširjenih delih dolin, zelo so ogrožena tudi območja vzdolž hudourniških rek in potokov. Manj obsežne so poplave, ki nastanejo zaradi plimovanja morja ter kraške poplave (okrog 70.500 ha).
 
Poplave so najpogosteje pojavljajo v jesenskem in spomladanskem času in jih najpogosteje povzročajo obilica padavin, siloviti nalivi, pred pojavom ekstremnih padavin pa so tla že zelo namočena, zamrznjena ali pa so po svoji geološki sestavi slabo propustna. Za Slovenijo je značilna prevlada močno razčlenjenega hribovitega sveta in vododržne hribine, ki pospešujejo hiter odtok vode v doline in kotline.
 
Ločiti moramo običajne in redne poplave, ki se pojavljajo skoraj vsako leto, poplave s povratno dobo 10 do 20 let in katastrofalne poplave s povratno dobo 100 in več let, tako imenovane katastrofalne poplave. Poplavna ogroženost je odvisna od višine poplavnega vala, hitrosti toka vode, onesnaženja, erozije dna in brežin struge, naplavljanja plavin in trajanja poplave.
 
Poplav ne moremo preprečiti, lahko pa s primernimi in pravočasnimi ukrepi omilimo njihove posledice.
 
Če smo pravilno razumeli vaše vprašanje, predvidevate zelo verjetno možnost visoke vode in želite to verjetnost odpraviti oz. vsaj zamnjšati.
Obstaja ena elegantna a ne tako poceni rešitev - preprečitev vodi dospetja do stavbe z nadzorovanim vodenjem. To poznamo v oblikah visokih škarp, nasipov, ..., lahko npr. že pri načrtovanju objekta poplavno stran projektiramo brez odprtin v betonski izvedbi, ....
Skratka možnosti je veliko.
 
Spodaj imate navedene še uradne postopke ob poplavi:
 

A. Ukrepi pred poplavo

 • Imejte pripravljen prenosni radio, žepno svetilko in rezervne baterije.
 • Če prebivate v predelu, kjer so možne poplave in nanje kažejo tudi razmere (dolgotrajno deževje, neurje, močna odjuga, neposredno po letalskem napadu), vključite radijski sprejemnik in spremljajte poročila hidrometeorološke službe in navodila pristojnih štabov Civilne zaščite.
 • Iz nižjih prostorov in kleti umaknite hrano, premičnine, dokumente, denar in druge dragocenosti v višje prostore zgradb.
 • Napolnite posode s pitno vodo, saj obstaja možnost motene preskrbe z vodo.
 • Živino umaknite v višje ležeče predele in ji pripravite začasno bivališče.
 • Če imate čas, namažite strojno opremo, ki je ne morete umakniti pred vodo, pospravite dvorišče in zavarujte predmete, ki jih voda lahko odplavi.
 • Če je vaš dom na območju, kjer lahko poplavna voda poplavi celotno zgradbo, pravočasno evakuirajte vse dobrine na varno območje k sosedu ali sorodniku.Če za to nimate časa, vzemite s seboj najnujnejše stvari (denar, dokumente, nekaj obleke) in umaknite ali pa vsaj odvežite oziroma spustite živino in se umaknite nad območje, ki ga lahko doseže voda.
 • Preden zapustite dom, izklopite elektriko, plin in vodovod.

B. Ukrepi med poplavo

 • Če se vam ni uspelo umakniti in ste ostali na poplavljenjem območju, se umaknite v višje predele stavbe in kličite na pomoč, ponoči pa si pomagajte s primernimi svetili, da vas bodo reševalci lažje našli. Ob sebi imejte tudi kak predmet, ki dobro plava in se ga lahko oprimete (avtomobilska zračnica, plastična posoda s čepom, večji kos stiropora...).
 • Izogibajte se območij, ki jih lahko nenadno poplavi.
 • Ne skušajte prečkati vodnega toka, kjer vam voda sega do kolen.
 • Ne skušajte z avtomobilom prečkati poplavljenih cest, ker lahko ostanete ujeti v vodni pasti.
 • Ne približujte se rečnim brežinam, ker so lahko zaradi erozije spodjedene.
 • Spremljajte informacije, ki jih po radiu in televiziji posredujejo pristojne službe in organi.

C. Ukrepi po poplavi

 • Ne uživajte sveže hrane, ki je bila v stiku s poplavno vodo.
 • Ob poškodbah vodovodnega omrežja ne pijte vode, dokler ni sporočeno, da je neoporečna, predvsem pa ne pijte vode iz vodnjakov.
 • Ne uporabljajte električne instalacije in aparatov, ki so bili poplavljeni, dokler jih ne pregleda strokovnjak.
 • Obvestite pristojne službe o pretrganju telefonskega, električnega, vodovodnega ali plinskega omrežja.
 
povzeto po
 
Vprašanje poslal: Mojca
Odgovor: Domen
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas