Velux mini frčada

Pozdravljeni, vgradili bi VELUX mini frčado med šperovci, bilo mi je rečeno, da ni potrebno gradbeno dovoljenje, saj se ne posega v samo konstrukcijo. Kako je točno sedaj,hvala in lep pozdrav. 
Velux mini frčada
  
Mini frčada res fizično ne posega v samo konstrukcijo objekta (čeprav če to ni ravno res - obtežba na stranska špirovca je nova in kot taka ni bila računana ob projektiranju), posega pa v zunanji izgled objekta,

Gradbeni zakon ima v 4. členu 35tč. navedeno: 
rekonstrukcija je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta, pri čemer se delno ali v celoti spreminjajo njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer se morajo ohraniti najmanj temelji ali kletni zidovi obstoječega objekta, in se gabariti objekta praviloma ne povečajo, lahko pa se zmanjšajo; povečanje gabaritov je v okviru rekonstrukcije mogoče le zaradi usklajevanja z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev;
 
Torej, formalno gledano je dodajanje frčade spreminjanje objekta, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje - na podlagi določenih prostorskih načrtov.  Če ne drugega je potrebno predhodno preveriti, če trenutno veljavni načrti dovoljujejo frčade na vaši strehi ...
Drugo je pa namen vašega posega - malo se zaplete, če boste neizkoriščeno prostore (po gradbenem dovoljenju) pričeli izkoriščati, ker boste morali to priglasiti in plačati komunalni prispevek za to novo površino.
 
 
Vprašanje poslal: D.M.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas

 
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah