Škarpniki

Naša parcela je nad sosednjo parcelo. Trenutno je med parcelama brežina pod kotom 40°. Rad bi postavil škarpnike pod kotom 75° in pridobil nekaj ravnega terena. Škarpnike bi položili na uterjen tampon z nekaj podložnega betona brez armature.Zemlja je trda Višina bi znašala 260cm, dolžina cca. 7m. Občinski prostorski akti določajo odmike samo za enostavne, nezahtevne, manj zahtevne in zahtevne objekte. Ograje se lahko postavijo do parcelne meje. Vprašanje je kako se takšna izvedba razvrša po uredbi o razvrščanju objektov ? Ali lahko postavim do parcelne meje brez soglasja ?
Škarpniki
  
Predlagamo dogovor s sosedom, v tem primeru bosta pridobila oba - vi z odmikom na mejo, sosed pa z lepo škarpo, ki mu jo lahko dovolite vzdrževati, negovati ...
 
Oporni zid, kot je na sliki zgoraj, je montažne narave - in montažo le tega so lepo zapisali na spletnih straneh Cementnih izdelkov Jarc:
 
Podporni zid narejen iz škarpnic (okrogle Ø 35 ali skled) se uporablja za utrditev brežin ter za premagovanje različnih višin. Površina, narejena iz škarpnic, ki je zasajena še z bujno vegetacijo, nam daje pogled kombinacije betona ter zelenja. Škarpnice dajejo rastlinam ugodne življenjske pogoje, saj je med betonskimi elementi kar nekaj zemlje.

Na mestu kjer želimo vgraditi škarpnice, moramo izkopati zadosten prostor za izvedbo tampona s temeljem. Na dno jame nasujemo tampon iz zmrzlinsko obstojnega materiala v debelini 30-70 cm. Na tampon zabetoniramo temelj v debelini 20 cm, kateri predstavlja nosilno osnovo za podporni zid. V sveži beton temelja položimo prvo vrsto škarpnic, katero z zunaje strani še dodatno obbetoniramo. S tem smo dosegli zmanjšano možnost zdrsa celotnega podpornega zidu. Na notranjo stran se vgradi drenažna cev, ki služi za odvod vode, katera se lahko nabira v brežini za škarpnicami.

Od tu naprej poteka suha montaža, saj se škarpnice samo polagajo ena na drugo, lahko tudi v ustreznem razmiku. Pomembno je, da se postavlja vrsta na vrsto in se sproti zasipa z zemljo. Zasipanje z zemljo se ponavadi izvaja ročno. Ko je podporni zid iz škarpnic končan, ga lahko po želji še ustrezno ozelenimo.
Polaganje Å¡karpnic
 
Vprašanje poslal: J.K.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas

 
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah