Rekonstrukcija skednja

Spoštovani,
na lesenem skednju bomo menjali celotno ostrešje in kritino pa me zanima kakšne papirje potrebujem ali ni potrebno nobenih papirjev. Za moje pojme so to samo vzdrževalna dela, ker bo objekt ostal v obstoječih gabaritih. 
Prosim za odgovor
Rekonstrukcija skednja
  
Kakor ste že sami pravilno ugotovili, boste z menjavo ostrešja in kritine izvajali zgolj vzdrževalna dela - če seveda ne boste spreminjali gabaritov in zunanjih mer (izgleda) objekta.
 
Razlika med vzdrževalnimi deli in rekonstrukcijo je že jasno zapisana v Gradbenem zakonu (4.člen):

35tč.   rekonstrukcija je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta, pri čemer se delno ali v celoti spreminjajo njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer se morajo ohraniti najmanj temelji ali kletni zidovi obstoječega objekta, in se gabariti objekta praviloma ne povečajo, lahko pa se zmanjšajo; povečanje gabaritov je v okviru rekonstrukcije mogoče le zaradi usklajevanja z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev;
41tč.   vzdrževanje objekta so dela, namenjena ohranjanju uporabnosti in vrednosti objekta ter izboljšave, ki upoštevajo napredek tehnike, zamenjava posameznih dotrajanih konstrukcijskih in drugih elementov ter inštalacijski preboji
  

 
Vprašanje poslal: I.A.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas

 
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ