Razpoke na stanovanjski hiši

Pozdravljeni!
Pred 4-imi leti sem se v lastni režiji lotil izvedbe drenaže ob stanovanjski hiši, stari 30 let. Teren, na katerem stoji hiša, je ilovnat, hiša se nahaja pod hribom, od koder ob nalivih priteče večja količina vode, ki zaradi zmerno padajočega terena pretežno odteka naprej. Predvidevam, da se ob takšnih nalivih tudi ilovica napoji z vodo.
Pri izvedbi drenaže sem vzdolž celotne dolžine hiše na eni strani neposredno ob zunanjem zidu izkopal jarek širine ca. o,5m do globine 30cm pod temeljem, izkopano ilovico sem odvozil, na obeh vogalih sem izvedel jaška iz betonskih cevi večjega premera, ki sem jih ob-betoniral, nato sem pripravil peščeno podlago, na katero sem položil filc in nato dve drenažni cevi, povezani v jaška, povrhu sem nasul nekaj "rizla" in vse skupaj zavil s filcem.
Medtem je prišlo do večjega naliva, pri čemer je prišlo do razpok na spodnjem vogalu, kjer je bil kanal nekoliko globlji zaradi padca, obenem je v notranjosti po dolžini počila talna plošča (1m v notranjost od zunanjega zida in vzdolžno v konus nazaj proti zidu v dolžini polovice izkopanega jarka. Omenjeni vogal sem dodatno ob-betoniral in še nekaj metrov zidu, ki je dolg 10m. Vse skupaj sem nato v celoti nazaj zasul z "rizlom". Po teh letih ugotavljam, da se razpoka v talni plošči daljša (nakazuje) naprej po ostali dolžini. Drobne daljše horizontalne razpoke opažam tudi v zgornjih etažah, tudi na drugem koncu hiše.
 
Ali sem z novim nasipom (rizel) vplival na nosilnost tal ob temelju, ali bi moral uporabiti kakšen drug material in ga dodatno utrditi? Kam se lahko obrnem po kakšen strokovni nasvet?
Razpoke na stanovanjski hiši

  
Po eni strani vas lahko pohvalimo za samo izvedbo del, ki pa ima tudi eno zelo veliko grajo:
- ko ste odkopali teren nižje od nivoja temeljev, ste s tem porušili prenos obtežbe objekta na teren - pravilno bi morali vsaj v tistem delu podbetonirati temelje!
- z izvedbo drenažnega sloja ste vodi, ki je prej težko prihajala do temeljev omogočili lažji dostop do prostora pod temelji in tudi tako pripomogli k porušitvi stabilnosti temeljnih tal

 
Rešitev obstaja:
- odkop objekta
- izvedba kaskadnega podbetoniranje temeljev
- kvalitetna izvedba drenaže in
- hkrati izvesti dela pri čimprejšnjem površinskem odvodu zaledne vode proč od objekta
 
Izvajalce sanacije lahko poiščete med podjetji v naših seznamih ponudnikov  - gradnja.

 
Vprašanje poslal: Bojan
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas

 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!