Prenova strehe

Zanima me če rabim kakšno dovoljenje za prenovo strehe mislim pa vgraditi še dva strešna okna in če kje to uredim l.p damjan
Prenova strehe
  
Za redna vzdrževalna dela na strehi, med katera štejemo tudi zamenjavo strešne kritine, ne potrebujete posebnih dovoljenj niti lokacijske informacije. Za vzdrževalna dela se po Zakonu o graditvi objektov štejejo redna in investicijska vzdrževalna dela, torej dela, s katerimi se ohranja objekt v dobrem stanju in omogoča njegova uporaba. Redna vzdrževalna dela so torej manjša popravila na objektu ali znotraj objekta. Investicijska vzdrževalna dela pa so popravila in izboljšave, ki sledijo napredku tehnike. Pogoj, ki ga morajo dela izpolnjevati, da gre zgolj za vzdrževalna dela, je tudi, da se z njimi ne spreminjajo konstrukcija, zmogljivost, velikost in namembnost objekta.
   
V kolikor ne mislite spreminjati gabarita in zunanjega izgleda objekta (t.j. dvig hiše, sprememba naklona, postavitev frčad, ...) ne potrebujete pridobivati dovoljenj.
 
Vprašanje poslal: D.Z.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas