Krajinski arhitekt.

Iščem Krajinskega arhitekta.
Krajinski arhitekt.

Svteujem vam, da obiščete Arhiforum, ki je spletna stran Inženirske zbornice Slovenije (IZS) - sekcije arhitektov urbanistov in krajinskih arhitektov. Na strani imate seznam vseh članov. Krajinski arhitekti imajo naziv univ. dipl. ing. kraj. arh. Izberite tistega, ki vam je najbližje in se obnite nanj.

Arhiforum: http://www.arhiforum.com/

 
Krajinski arhitekt dela ureditvene načrte za odprti prostor v urbanih območjih (vrtovi, parki, pokopališča, obrežja...), načrte za posege v odprti krajini (ureditve vodotokov, rekreacijske površine, prometne površine...).
Izdeluje tudi načrte za krajinske ureditve pri večjih posegih v okolje ter načrte za sanacije in za manjša gradbena dela (podporni zidovi, vrtni objekti...). Pripravlja saditvene načrte, presoja vplive na okolje za posamezne posege in sodeluje pri izdelavi urbanističnih načrtov.
Na državni ali lokalni ravni pripravlja prostorsko planske dokumente in sodeluje pri odločitvah v zvezi s prostorskim razvojem. Deluje na področju varovanja naravnih in kulturnih kakovosti okolja, razvija alternative prostorskega razvoja, raziskuje posamezne sestavine okolja ter metode in pristope v prostorskem planiranju.

  

 
Vprašanje poslal: Klavdija
Odgovor: GRADIMO.com
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas

 
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...