Kdo je lastnik zemlje pod hišnim nadstreškom?

Z možem bi rada z betonskimi robniki izolirala zadnjo stran hiše. Hiša je stara več kot 150 let. Zemlja pri hiši se zaradi podtalne vode poseda. Sosed pa temu nasprotuje in pravi, da je njegovo vse do stene hiše, kar pa po mojem ni res, saj je bila najina hiša sezidana mnogo prej kot sosedova. Zanima me, kdo je lastnik zemlje pod hišno" kapjo ". Oz. kako in kje to izvedeti. Za odgovor se vam najlepše zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.
Kdo je lastnik zemlje pod hišnim nadstreškom?
  
Zemljiška meja:
da ugotovite dejansko stanje meje bo potrebno najeti merilca - priporočamo lokalno geodetsko podjetje (povprašajte, če že imajo narejeno mrežo za vaš okoliš, saj je potem tudi njihovo del krajše in cenejše), strošek cenilca plača tisti, ki ga naroči.  Za prvo pomoč bo zadostoval že vpogled v zemljiško knjigo - preko portala e-prostor, če poznate vaše parcelne številke (v kolikor ste lastnik objekta ste jih prejeli pri informativnem izračunu davka na nepremičnine). 
Vpogled lahko izvedete tukaj - uraden izpis iz temljiške knjige preko portala sodstvo.si  (potrebna registracija uporabnika).
 
Pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte, ki so bližje parcelni meji od zakonsko dovoljenih je vedno bila in bo stvar dogovora med sosedi. V kolikor je vaš objekt postavljen na parcelno mejo, pa v vašem primeru - objekt naj bi bil star 150 let, tega dokumenta zagotovo nimate. Mora vam pa sosed omogočiti vzdrževanje objekta.
 
Izoliranje zadnje strani:
posedanje zemlje, še posebej če se je pojavilo šele v zadnjem času, je lahko tudi pokazatelj, da nekaj nekontrolirano teče pod objektom - lahko spušča že samo meteorna kanalizacija (odvod strešnih voda), ki povzroča izpiranje zemljine. Najprej boste morali odkopati objekt, da boste določili vzrok posedanja in posledično ustrezen način in postopke odprave napake.
    
Predlagamo vam, da se s sosedom dogovorite, da vam omogoči čimprejšnjo sanacijo objekta, medtem pa skupno še rešite dovogor o poteku zemljiške meje.
 
 
Vprašanje poslal: A.P.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas