Eko kredit

Kje in kako bi dobil EKOLOŠKI KREDIT ZA ZAMENJAVO KRITINE, KI VSEBUJE AZBEST
Eko kredit

   
Zamenjava strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (npr. salonit).

Zamenjavo kritine do skupne površine 300 m2 na posamezni stavbi lahko izvede vsak izvajalec, ki je registriran za izvajanje krovskih del, za odstranjevanje azbestne strešne kritine površine nad 300 m2 pa mora imeti izvajalec okoljevarstveno dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
 
Kot dokazilo o dokončanju naložbe mora kreditojemalec končnemu računu izvajalca priložiti potrdilo upravljalca odlagališča o ustreznem deponiranju kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (evidenčni list o ravnanju z odpadki).

Priznani stroški
Zamenjava strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (npr. salonit).
Priznani stroški lahko dosežejo skupno največ 65,00 EUR/m2 zamenjane azbestne kritine.
 
Več o kreditu na spletni strani Eko sklada RS oziroma tukaj.

 
Vprašanje poslal: T.V.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas