Adaptacija hiše

Kupila sem staro hišo, ki naj bi jo kasneje obnovili. Ker ima hiša več kot 100 let, bi bilo potrebno jo podreti in sezidati nove stene. Hiše se drži tudi na novo zgrajena garaža, ki je last soseda. Ob odkupu hiše, smo od tega soseda dobili soglasje(dovoljenje), ki je sestavni del prodajne pogodbe, da bomo lahko na plošči njegove garaže naredili pokrit prostor za vhod v zgornjo etažo hiše. Hišo smo kupili od drugega lastnika, ne od soseda, ki je lastnik garaže.Sosedu, ki je lastnik garaže, smo tudi plačali to ploščo, na katero bi smeli širiti svoje prostore. Sedaj bi želeli urediti dokumentacijo za obnovo hiše in tu se je zapletlo. Hišo smo kupili, da bi obstoječo hišo samo obnovili, ker je vse okoli hiše kmetijsko zemljišče 1.kategorije. Zrušili bi samo zgornjo etažo in jo ponovno zgradili, na plošči na novo zgrajene garaže bi uredili nadstrešek in pod tem vhoh v zgornjo etažo. Svetovali so mi, da naj uredim gradbeno dovoljenje za to. Ko sem zaprosila za urbanistično informacijo, so mi napisali, da noben poseg ali rekonstrukcija objekta ni mogoča, ker je tam kmetijsko zemljišče 1.kategorije. Zanima me, ali moram res imeti za adaptacijo hiše gradbeno dovoljenje, ali ni dovolj t.i. priglasitev del. Glede na izdano urbanistično informacijo namreč gradbenega dovoljenja ne bom dobila. Ali sem kupila potem hišo, ki je ne smem nikakor obnoviti, hiša se bo pa kmalu sesula, ker je bila prej veliko let prazna. Za odgovor se vam vnaprej zahvaljujem.

  
Če so vam izdali urbanistično informacijo, ki pravi, da ni mogoč noben poseg zaradi kmetijskega zemljišča 1. kategorije, potem je šlo ali za napako občine ali pa za nakup hiše, ki je bila zgrajena na črno. Svetujemo, da pogledate kakšno je stanje v zemljiški knjigi in zemljiščem katastru. če je hiša vpisana, potem so napako napravili na občini.
  
S priglasitvijo del je mogoče opraviti naslednja dela

  • vzdrževalna dela na obstoječih objektih, s katerimi se znatneje ne spremeni zunanjost objekta;
  • dela, ki so s posebnimi predpisi določena kot vzdrževalna dela;
  • adaptacije, s katerimi se bistveno ne spreminjajo zunanjost, zmogljivost, velikost ali namen obstoječih objektov;
  • postavitev začasnih objektov in naprav, namenjenih sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, proslavam in podobno;
  • postavitev spominskih plošč ter nagrobnih in drugih obeležij, ki ne zahtevajo večjih ureditvenih del;
  • postavitev pomožnih objektov.
     

Priglasitev del bi torej morala zadostovati, vendar dvomimo, da vam bodo izdali odločbo o dovolitvi priglašenih del, če v urbanistični informaciji piše, da ni možen noben poseg.
  
Še vedno pa lahko poskusite z vlogo na upravno enoto.
  

 
Vprašanje poslal: SANDRA
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas