Prepoved ogrevanja z elektriko?

Pozdravljeni, zanima me informacija, ki sem jo zasledil, da bo ogrevanje na elektriko od letos naprej "prepovedano". Ali se jo sme še vgraditi v stanovanja? Ali so omejeni samo določeni odjemalci? Skratka zanima me ali ima kdo več informacij na to temo. Spodaj pa navajam kar sem prebral. Hvala v naprej za odgovore. lp Rudolf --- Energetski zakon (EZ-1) - predlog Javna obravnava do 01.10.2011, Ljubljana, 24.6.2011 Datoteka: EZ-1_24jun11dopDE-8 336. člen , stran 202 (toplota za ogrevanje stavb in pripravo tople vode) (1) Vse nove stavbe in stavbe v katerih je izvedena večja prenova, ki predstavlja rekonstrukcijo, morajo biti projektirane, grajene in vzdrţevane tako, da se ogrevajo izključno iz obnovljivih virov energije ali iz sistemov daljinskega ogrevanja. (2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se stavbe iz prejšnjega odstavka, ki so na območjih, kjer je v veljavnem lokalnem energetskem konceptu določeno kot območje plina iz omreţja, lahko ogrevajo tudi iz učinkovite soproizvodnje ali z novim kotlom na zemeljski plin z visokim izkoristkom, ki je dan na trg skladno s predpisi s področja okoljsko primerne zasnove proizvodov povezanih z energijo. (3) Uporaba električne energije za osnovno ogrevanje ni dovoljena, razen za napajanje toplotnih črpalk. ---
Prepoved ogrevanja z elektriko?
     
Elektrika je predraga in predragocena energija za osnovno ogrevanje. Poleg tega električno ogrevanje tudi ni dovoljeno; Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah ga namreč prepoveduje.
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah  (Uradni list RS, št 52/10)

Dovoljeno pa je ogrevanje s pomočjo toplotne črpalke, ki jemlje toploto iz toplotnega vira (zunanji zrak, voda, zemlja) in jo s pomočjo električne energije dvigne na višji temperaturni nivo in odda toploto v ogrevalni sistem. "V povprečju daje toplotna črpalka trojno količino toplote glede na količino porabljene elektrike - z eno kilovatno uro električne energije odda tri kilovatne ure toplote -, odvisno od razmerij vstopne in izstopne temperature."
    
Stališče stroke je jasno, navedeno tudi na spletni strani Inženirske zbornice Slovenije http://www.izs.si. Novi Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES, Ur. l. RS, št. 52/10) in Tehnične smernice tega pravilnika omejujeta rabo električne energije za ogrevanje. Še bolj jasen je starejši, a še vedno veljavni Pravilnik o racionalni rabi energije pri gretju in prezračevanju objektov ter pripravi tople vode (Ur. l. SRS, št. 31/84), ki dovoljuje uporabo električne energije samo za "dopolnilno ogrevanje", kot "osnovno ogrevanje" pa v primerih, "kjer ni možna uporaba primarnega energetskega vira za ogrevanje". Še več, pravilnik še navaja: če se električna energija uporablja za osnovno ogrevanje, je praviloma treba uporabljati termoakumulacijske peči ali toplotne črpalke; samo za prostore s površino, manjšo od 5 m2, je dovoljeno uporabljati "električne peči za neposredno ogrevanje". Torej, če dokazano niso mogoči drugi energetski viri kot električna energija, lahko uporabite zgolj termoakumulacijske peči ali toplotne črpalke. Električnih radiatorjev, električnih panelov ali električnih sevalnih slik ni dovoljeno uporabljati za ogrevanje, razen za dopolnilno ogrevanje ali za ogrevanje prostorov, manjših od 5 m2. To velja za celo Slovenijo razen za Ljubljano.

V Ljubljani velja še malo strožji Pravilnik o načinu ogrevanja na območju Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 131/03 in 84/05). Ta namreč dovoljuje rabo električne energije le za dodatno ogrevanje prostorov in pripravo tople sanitarne vode, če ni drugih tehničnih možnosti. Skladno s tem pravilnikom ni dovoljeno električno ogrevanje, kar velja tudi za električne radiatorje, električne panele, sevalne slike in termoakumulacijske peči. Izjemoma je dovoljeno ogrevanje s toplotno črpalko.

Kaj pa električno talno ogrevanje? Načelno ni dovoljeno, razen izjemoma za manjše prostore. Pri električnem talnem ogrevanju, tudi če se uporablja kot akumulacijsko ogrevanje, namreč ni mogoča temperaturna regulacija oddajanja toplote v prostor.
  

 
Vprašanje poslal: Rudolf
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas