Zapisnik o preizkusu tesnosti instalacij

Pozdravljeni. Prosim za odgovor ali je po veljavni zakonodaji zapisnik o tesnosti vodovodne inštalacije in kanalizacije v novozgrajeni hiši res nujen dokument za pridobitev vseh dovoljenj za vselitev v hišo. V primeru,da - sem inštalacijo naredil sam - izvajalec ne posluje več -izvajalec mi ne naredi zapisnika saj je naredil preizkus "za sebe" LP,I.Marijan
Zapisnik o preizkusu tesnosti instalacij
  
Preizkus inštalacij je vedno boljša izbira. Ne glede na to ali pridobivate uporabno dovoljenje ali ne. Je pa sestavni del dokumentacije, ki jo zakon imenuje dokazilo o zanesljivosti objekta in ga izvajalec naj bi predložil naročniku ob zaključeni gradnji.
 
Še malo o poteku preizkusa:
Po zaključeni montaži cevovodov hladne in tople vode je potrebno pred montažo sanitarnih armatur, izoliranjem, zazidavo in zasutjem cevovodov izvesti tlačni preizkus notranjega vodovodnega omrežja.
Tlačni preizkus se sestoji iz dveh delov:
  • polnjenje cevovodov
  • preizkus tesnosti
Cevovod najprej napolnimo tako, da priključni zaporni organ (zasun ali ventil) novega notranjega vodovodnega omrežja le malo odpremo. Da bi preprečili morebitne vodne tlačne sunke, odpremo najvišje ležeče in najbolj oddaljena iztočna mesta in tako notranje vodovodno omrežje skrbno odzračimo. Če to ni možno, je potrebno prehodno predvideti posebna odzračevalna mesta.

Preizkus tesnosti še ne zazidane in ne izolirane vodovodne mreže izvedemo tako, da izpostavimo notranje vodovodno omrežje vodnemu tlaku, ki znaša:
  • 1,5 x najvišji možni obratovalni tlak
  • vendar mora znašati najmanj 1500kPA (približno 15 bar).
Preizkusni tlak mora biti merjen na najnižjem delu instalacije oziroma na razdelilnem cevovodu.
Preizkusni tlak mora ostati najmanj 10 minut nespremenjen. Med preizkusom tesnosti se ne smejo pojaviti nikakršna netesna mesta.

Morebitne netesnosti je potrebno odpraviti s pritezanjem fitingov ali ponovno montažo netesnega dela ter ponoviti preizkus tesnosti. 
 
Vprašanje poslal: I.M.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas

 
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...