Ravnost izvedenih (strojnih) ometov

Zanima me ali obstajajo standardi glede strojnih ometov v smislu koliko so ravni , kakšne napake so dovoljene... Nad izvedenimi strojnimi ometi namreč nisem zadovoljen, izvajalec pa zatrjuje, da je izdelek čisto v redu čeprav ponekod odstopa v vertikali tudi 4 mm , površine so valovite ...
Ravnost izvedenih (strojnih) ometov


Odgovor na vaše vprašanje bomo podali zelo na kratko - odločili pa se boste potem sami:

Za gradbenike obstaja poleg Zakona o graditvi objektov še ena "biblija" in to so gradbene norme (NG).

Iz njih navajamo nekaj členov:

  • norme NG veljajo kot poprečne norme pri dobro organiziranem delu in ob normalnih pogojih dela.
  • GNG-3.600 - ometi, stičenja
    • praviloma se smejo zidovi ometavati šele potem, ko so suhi. Druga plast ometa se sme nanesti šele, ko je spodnja primerno suha. Zidovi se morajo očistiti, malta pri stikih nekoliko poglobljena, pri ometih s cementno malto je zidove nekoliko namočiti. Vse ometane površine morajo biti popolnoma ravne, z enakomerno površinsko obdelavo.

Zavedamo se, da so norme že dokaj zastarele, vendar so že v 70. letih predvideli strojno ometavanje (takrat se je to izvajalo s strojem "turbosol"), pa vendar niso imeli na voljo takšne tehnologije kot danes.

 
Vprašanje poslal: davor
Odgovor: GRADIMO.com
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas

 
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ