Prestavitev (javne?) kanalizacije

V letu 1999 smo kupili nezazidano stavbno zemljišče, na katerem stoji greznica (betonski bazen, 5 x 6 m), v katero se stekajo fekalije iz okoliških hiš. Letos nameravamo graditi na tej parceli stanovanjsko hišo, in del te greznice nam ovira gradnjo (hiša naj bi stala nad to greznico oz. zabetoniranim bazenom za greznico). Gradbenega dovoljenja za greznico ni. Zanima nas čigavi so stroški prestavitve greznice. Ali obstaja zastaralni rok, po katerem za omenjeno greznico gradbenega dovolenja (JP Vodovodu - kanalizacija d.o.o.) ni potrebno več pridobiti?
Prestavitev (javne?) kanalizacije

  
Najprej bi vas vprašali, ali je greznica zgrajena na sedaj vašem zemljišču z dovoljenjem predhodnega lastnika.
Potem bi se na vašem mestu vprašali še naslednji dve vprašanji:

  • ali sem bil pri nakupu zemljišča zaveden - me prodajalec ni opozoril na že obsttoječo zgradbo?
  • v kolikor dosežem odstranitev greznice - kam se bodo stekale fekalije iz sosednjih hiš, ki se sedaj zbirajo v greznici?

 
Od odgovorov na ta tri vprašanja je potem v veliki meri odvisno tudi vaše delovanje.
V kolikor smatrate, da bi vas prodajalec moral opomniti, pa vas ni - tedaj vam svetujemo, da vložite tožbo za povračilo stroškov, t.j. za ničnost nakupa.
 
Če vam je prodajalec ob prodaji omenil objekt, vam izročil tudi kopijo dovoljenja, s katerim je dovolil postavitev objekta na svojem zemljišču (obstoj takšnega dokumenta lahko preverite tudi na Vodovodu-Kanalizaciji) - potem lahko zgolj pritiskate na Vodovod-Kanalizacijo in pristojno občino, da čimprej zgradita javno kanalizacijo v vašem kraju, kamor bi potem tudi speljali odpadne vode iz sossednjih objektov.

    

 
Vprašanje poslal: lara
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas