Postavitev ograje

Pozdravljeni sosed je postavil ograjo v višini dveh metrov in si naredil izhod- vrata na našo parcelo. Zanima me, ali je to dopustno, z nami ni niti kontaktiral. Hvala Duška
Postavitev ograje
  
Ograje nižje od 2,2 m sodijo v skupino nezahtevnih objektov, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Izjema so ograje za pašo živine, ki morajo biti nižje od 1,5 m.
  
Ravno tako je za škarpe in podporne zidove nižje od 1,5 m potrebno gradbeno dovoljenje za nezahtevne objekte. Tako gradbeno dovoljenje lahko pridobi vsak posameznik sam – na spletu je obrazec, ki se ga izpolnjenega pošlje na upravno enoto, ta pa izda gradbeno dovoljenje.
 
V primeru, da je ograja ali škarpa višja od zgoraj napisanih dimenzij je potrebno pridobiti klasično gradbeno dovoljenje za manj zahtevne objekte. Za dokumentacijo se obrnite na najbližjega arhitekta - izberete ga lahko iz naših seznamov arhitektov.
  
Odmik od meje in soglasje soseda:
 - če z izvedbenim prostorskim aktom ni posebej predpisan odmik ograje od meje sosednjih zemljišč, je lahko ograja postavljena največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče (op.a.: upoštevajte tudi temelje in izkop),
 - ograja, ki je medsosedska in označuje potek meje, se lahko gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo,
 - ob javni cesti zgornji rob ograje oziroma lega ne sme posegati v polje preglednosti, pred gradnjo takšne ograje pa je treba pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.Pozor, zgoraj navedene točke veljajo le za ograje!
 
Pozor:
 Če se ne posega na sosednje zemljišče in v prostorskem aktu ni posebej določen odmik ograj od parcelne meje, se soglasja ne potrebuje.
 
Vprašanje poslal: D.R.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas

 
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje