Obračun strehe

Na kakšen način se vrši izračun "rušta", ali se šteje tlorisna ali razvita površina? Hvala za odgovor!!!
Obračun strehe
  
Z besedo  "rušt" predvidevamo, da mislite leseno ostrešje - pa vendar vam bomo zapisali pravila, ki veljajo pri opravljanju izmer na strehah.
 
 1. lesena ostrešja obračunavamo normalno po m2 horizontalne projekcije ostrešja, merjeno po skrajnih robovih ostrešja, ki so označeni v tlorisu ostrešja (tloris strešne izvedbe).
  odprtin do 4 m2 tlorisne velikosti ne odštevamo, večje odprtine pa odštevamo v celoti
  pod obračun ostrešja sodijo vsi konstruktivni deli ostrešja s špirovci vred toda brez letvanja in opaženja - kar obračunamo v ločenih postavkah
  1. v primerih, ko je ostrešje sestavljeno iz paličnih nosilcev, obračunavamo po m2 vertikalne projekcije veznikov ...
 2. letvanje ali opaženje strehe kot podlago za kritino obračunamo posebej po m2 poševne ploskve strehe
 3. krovska dela obračunamo po m2 stvarno pokrite ploskve
  slemena in globeli pa po m', merjeno v osi
  izvajalcu se priznajo nekateri dodatki za otežkočena dela okrog strešnih oken, kupole, ...
 4. pokrivanje strehe (npr. s kleparskimi izdelki) ravne ali usločene, obračunamo po m2 pokrite ploskve. Odprtine do 0,5 m2 ne odbijamo
   
vir: M.Pajk: Kalkulacije gradbenih del
 
Vprašanje poslal: juraj krnjak
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas

 
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti