Greznica

Pozdrav, zasledil sem opcijo, da se da dobiti tudi plastično greznico. Ker rabim to bolj začasne narave, me zanima, kje bi to lahko dobil. Mogoče še okvirne cene in volumen. Predvsem pa morebitne slabosti le tega. Hvala
Greznica

Pri nas plastične greznice proizvaja podjetje ROTO d.o.o. iz Gornje Radgone (spletne strani www.roto.si), kjer lahko izveste vse potrebne podatke o dimenzijah, vgradnji, ceni, ...

Praviloma bi se vsak kanalizacijski sistem moral zaključiti s čistilno napravo, ki odpadno vodo pred izpustom v vodotok mehansko in biološko očisti do take stopnje, da ne škoduje okolju. Ker je v večini slovenskih krajev kanalizacijski sistem nedograjen, saj se odpadne vode direktno izlivajo v reke ali podtalnice, so praktično vsi objekti (kjer je le to možno) priključeni na kanalizacijo preko pretočnih greznic, v katerih se zadržijo usedljivi in plavajoči delci, ki bi sicer odtekli v reke. V krajih kjer ni urejenega kanalizacijskega sistema se ljudje poslužujejo ponikovalnic ali pa kar površinskih odtokov za odvod "prečiščene" odpadne vode. 

Na ta način greznice predstavljajo delno zaščito vodotoka, čeprav voda, ki izteka iz njih, niti približno ne doseže take kvalitete, da bi jo lahko glede na zakonodajo izpuščali v vodotoke. Poleg tega v bistvu pozitivnega učinka pa greznice povzročajo kar nekaj težav. V njih prihaja do anaerobnega gnitja organske snovi, zaradi česar nastajajo plini, ki povzročajo smrad. V stiku teh plinov z vodo nastaja kislina, ki nažira kanalizacijske cevi in jaške. Goščo, ki se zadrži v greznicah, je potrebno občasno izčrpati in jo odpeljati na sprejemno mesto na deponijo, ki sprejema te odpadke. Praznjenje greznic pomeni strankam že kar velik strošek, poleg tega pa je to poseg, ki povzroča hrup in smrad v bivalnem okolju. Z izgradnjo čistilne naprave na koncu kanalizacijskega sistema postanejo pretočne greznice nepotrebne oziroma celo moteče, saj odpadna voda iz greznic neugodno vpliva na biološki proces čiščenja odpadne vode. Funkcijo greznic prevzamejo na čistilni napravi grablje in sita, ki iz odpadne vode izločajo trdne delce.

  

 

 
Vprašanje poslal: mirni
Odgovor: GRADIMO.com
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas

 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti