Gradbene faze

Glede gradbenih faz je bilo v grobem že odgovorjeno. prosil bi za natančnejše tolmačenje posameznih faz, kaj vse mora biti zajeto v posamezni fazi (npr. estrihi, fasada, razne napeljave, vrsta tal (ploščice, parket, itd.), itd.) oz. na katerem spletnem naslovu se da zadevo preveriti in kateri zakon ureja gradbene faze. Lep pozdrav.
Gradbene faze
   
I. gradbena faza: Temelji in temeljna plošča;

II. gradbena faza: Kletna plošča pri objektih, ki so podkleteni;

III. gradbena faza: Groba gradbena dela vseh etaž in podstrešja vključno s streho (krovska in kleparska dela); Pri ravnih strehah je v tej fazi lahko zajeta tudi kritina;

IV. gradbena faza: Predelne stene, betonski tlaki, izolacije, vsi notranji in zunanji ometi, napeljave vseh instalacij v objektu (groba instalacija), obloge sten in tal, ki zahtevajo mokre postopke (vgraditev v cementno malto), teraco tlaki, masivna stopnišča, keramične obloge, vgraditev vrat in oken, ključavničarska dela in kamnoseška dela;

V. gradbena faza: Vsa ostala zaključna gradbena dela (steklarska in slikopleskarska dela, parketni in plastični podi, obloge in ostala zaključna dela) do dokončanja objekta z vzidano opremo in zaključki vseh instalacij.
 
Podrobno v rubrik Gradnja.
  

 
Vprašanje poslal: Tomaž
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas

 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...