Rok za pregled in potrditev gradbene knjige

Ali obstaja zakonsko določilo, v kolikšnem času mora nadzor pregledati in potrditi gradbeno knjigo ?
Rok za pregled in potrditev gradbene knjige
  
Točno določenega roka v obliki člena v kakšnem izmed zakonov ni.
 
Tovrstne roke je potrebno vedno dogovoriti v medsebojni pogodbi, ponavadi pa se gradbeno knjigo pregleduje skupaj z izvajalcem, da se lahko takoj rešijo morebitna razhajanja ...
Ste pa kot izvajalec gotovo tudi zavezanec za DDV, torej ste obvezani izdati račun najkasneje do 15. v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je nastala storitev.
  

 
Vprašanje poslal: J.M.
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas