Plačilo - avans

Ali se rezervacija plačila hiše obračuna ob začetku ali ob koncu gradnje?
Plačilo - avans

 
Po Posebnih gradbenih uzancah - še posebej pa po določilih 59. in 60. člena (dosegljiva sta tukaj)  se, kot smo iz vašega vprašanja izluščili, avans obračunava glede na spodnje določilo:

Izvajalec začne vračati predujem, ko denarni znesek izstavljenih začasnih situacij doseže 50% pogodbene cene.
Prejeti predujem se vrača postopoma sorazmerno s prejetim predujmom in vrednostjo dogovorjenih toda neizvršenih del.
 

Več si lahko preberete v rubriki Zakonodaja/Uzance!

 
Vprašanje poslal: Monika Pavlin
Odgovor: Domen
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas

 
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah