Okvirni strođki pri gradnji hiše

Želeli bi postaviti hišo neto površine 230 kvadratnih metrov, kot nadomestna gradnja, s kakšnimi zelo okvirnimi stroški moramo računati?
Okvirni strođki pri gradnji hiše

 
Zelo okvirno vam lahko podamo samo to, da je nadomestna gradnja cenejša od gradnje na poprej nezazidanem zemljišču samo za vrednost soglasij (ki so brezplačna), za vrednost izvedbe novih priključkov in seveda del komunalnega prispevka.
 
Vsi ostali stroški vam ostanejo nespremenjeni - delno se celo povečajo zaradi odstranitve obstoječega objekta.
 
Če to podamo v številke - zelo groba ocena izvedbe bi se gibala med 1.200,00 in 1.300,00 EUR/m2 neto površine
 

 
Vprašanje poslal: Katarina Hočevar
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas

 
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...