Nujni deleži pri dedovanju kmetije

Oče je lastnik srednje velike kmetije, ki sicer ni zaščitena, njegova želja pa je, da se ohrani, oziroma, da jo podeduje tisti otrok, ki jo bo obdeloval.rnrnV družini smo štirje otroci. rnDvema najstarejšima je oče že prepisal vsakemu svojo gradbeno parcelo, prav tako sta oba dobila tudi potreben gradbeni les in les za ostrešje, za hiši, ki sta ju postavila na teh parcelah.rnrnTretja hčerka se je poročila in odselila in ji oče še ni nič prepisal.rnrnDoma sem ostal četrti otrok, ki sem tudi že poročen in nameravam prevzeti kmetijo.rnrnPred prevzemom in vlaganji v razvoj kmetije me zanima naslednje:rnrn- Kaj se zgodi v primeru, če oče umre, ne zapusti nobene oporoke in vsi otroci, ki so se odselili zahtevajo svoje deležeč rn- Kaj se zgodi v primeru njegove smrti, če zapusti oporoko z željo, da kmetija ostane v enem kosu in se ne deli, ter pripade tistemu, ki jo obdeluječ Ali lahko v tem primeru ostali otroci zahtevajo nujne deleže in kakšni so tičrnrn- Ker naša kmetija nima več nobene zazidljive parcele, ki bi jo lahko oče dal za doto tretji hčerki, ki se je poročila od hiše (da bi bila ta v enakovrednem položaju s prvima dvema), me zanima, ali sem kot tisti, ki bo prevzel kmetijo, dolžan sestro izplačati in v kakšni vrednostičrnrn- Ali je mogoč kakšen pravno veljaven dogovor med obema staršema in nami štirimi otroci, ki bi ga napisali in overovili že zdaj, torej pred smrtjoč (nekako v stilu: Zaradi ohranitve kmetije se zavestno in dokončno odpovedujemo nujnim deležem, v korist tistega, ki bo kmetijo prevzel in naprej obdeloval...) Ali je tak dogovor kasneje mogoče spodbijati, če bi si kateri od otrok npr. po smrti očeta premislilčrnrn- Kakšna je ta situacija v primeru, da je kmetija zaščitenačrnrnHvala za odgovor!
Nujni deleži pri dedovanju kmetije
  
Pred odgovorom na vprašanja o dedovanju je potrebno razrešiti lastninsko stanje na kmetiji. Predvidevamo, da je oče poročen in je kmetijo zgradil oz. razvil v zakonu skupaj s svojo ženo. V tem primeru se deduje le ½ kmetije, saj druga polovica pripada ženi. če pa žene ni, potem se deduje celotna kmetija, kar pa nam je malo verjetno, saj bi v primeru, da je žena, vaša mati že umrla v poštev za dedovanje prišli tudi vsi otroci. Torej, kot že rečeno, deduje se zgolj ½ kmetije, lastnica ostale ½ je vaša mati.

Kmetija ni zaščitena, zato se lahko deduje po običajnem postopku zakona o dedovanju.

 V primeru, da oče umre brez oporoke se deduje po zakonu. Najprej se določi velikost zapuščine. Sem spada vse premoženje, ki ga ima oče ob smrti in vsa darila ki jih je kadarkoli dal zakonitim dedičem in vsa darila, ki jih je v zadnjem letu dal komurkoli. To pomeni, da v njegovo zapuščino spadajo tudi parcele in les, ki sta ga dva otroka že dobila od njega. Vse to se deli na toliko delov, kolikor je zakonitih dedičev, vsakemu enak delež (vsi otroci in zakonec).

 V drugem primeru bi jo v bistvu zapustil vam, saj jo vi obdelujete. V tem primeru lahko ostali zahtevajo nujne deleže, ki znašajo ½ zakonitega deleža. Vendar pa je tudi tu potrebno poudariti, da se v zapuščino vštevajo vsa zgoraj omenjena darila. če torej vrednost darila presega vrednost nujnega deleža, potem taka oseba ne bo dedovala nič. V nasprotnem primeru pa boste morali izplačati nujni delež, torej izplačati ½ zakonitega deleža tudi sestri.

 Obstaja tudi možnost dogovora, po katerem se premoženje razdeli že pred smrtjo in katerega dediči kasneje ne morejo spodbijati. Gre za izročilno pogodbo, s katero se razdeli premoženje še v času življenja.
 
Vprašanje poslal:
Odgovor:
 
 

Odgovori na zastavljena vprašanja so informativne narave, zato vam še posebej v zakonodajnih zadevah svetujemo, da preverite morebitne spremembe v zakonudaji oz. priporočamo posvet z odvetnikom.

V kolikor niste zasledili primernega odgovora na (vaše) vprašanje nam ga lahko zastavite in potrudili se bomo pripraviti ustrezen odgovor v primernem času. Vprašajte nas

 
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah