Varčevanje z energijo

Varčevanje z energijo v Sloveniji še ni množično, ljudem še ni prišlo v zavest kot nujna vsakodnevna potreba. Energija je namreč še zelo poceni.
Varčevanje z energijo

    
Zanimivo pa je, da je v bolj bogatih in razvitih državah osveščenost ljudi neprimerno večja in je varčevanje z energijo bolj prisotno, kljub temu, da imajo boljši standard in višje dohodke kot pri nas. V teh državah imajo že tehnične predpise naravnane za varčevanje z energijo (toplotna izolacija zgradb, energetsko varčna okna, itd.), strožji pa so tudi kriteriji in izvajanje predpisov pri onesnaževanju okolja.
 
Ker zaloge neobnovljivih virov energije v svetu počasi kopnijo, je v prihodnje nujno pričakovati postopno naraščanje cen energije. Tedaj bo konec razsipniškega obnašanja. človeštvo namreč še nima prave, cenene in uporabne rešitve oskrbe z energijo za bodoče generacije. Sedaj je edina rešitev zmanjšanje porabe energije na vseh področjih, v gospodinjstvih in industriji. Pri zmanjševanju porabe pa moramo stremeti za tem, da z znižanjem porabe energije dodatno ne onesnažujemo okolja.
 

 
Vir:
30. november -0001
 
 
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Urejanje okolice Lap d.o.o. Tlakovanje dvorišč, asfaltiranje
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...