Varčevanje z energijo

Varčevanje z energijo v Sloveniji še ni množično, ljudem še ni prišlo v zavest kot nujna vsakodnevna potreba. Energija je namreč še zelo poceni.
Varčevanje z energijo

    
Zanimivo pa je, da je v bolj bogatih in razvitih državah osveščenost ljudi neprimerno večja in je varčevanje z energijo bolj prisotno, kljub temu, da imajo boljši standard in višje dohodke kot pri nas. V teh državah imajo že tehnične predpise naravnane za varčevanje z energijo (toplotna izolacija zgradb, energetsko varčna okna, itd.), strožji pa so tudi kriteriji in izvajanje predpisov pri onesnaževanju okolja.
 
Ker zaloge neobnovljivih virov energije v svetu počasi kopnijo, je v prihodnje nujno pričakovati postopno naraščanje cen energije. Tedaj bo konec razsipniškega obnašanja. človeštvo namreč še nima prave, cenene in uporabne rešitve oskrbe z energijo za bodoče generacije. Sedaj je edina rešitev zmanjšanje porabe energije na vseh področjih, v gospodinjstvih in industriji. Pri zmanjševanju porabe pa moramo stremeti za tem, da z znižanjem porabe energije dodatno ne onesnažujemo okolja.
 

 
Vir:
30. november -0001