Nasveti za varno uporabo zemeljskega plina

Da bo vaš dom varen, si preberite vsebino.
Nasveti za varno uporabo zemeljskega plina
    

VARNOSTNI UKREPI OB VONJU PO PLINU

Plin je po svoji naravi brez vonja. Da postanete nanj pozorni, mu umetno dodajamo značilni neprijetni vonj. če v hiši/stanovanju zaznate vonj po plinu, začnite takoj varnostno ukrepati po tem vrstnem redu:

Odprite vsa okna in vrata! Poskrbite za prepih!

Zaprite dovod plina na glavni plinski požarni pipi, če je nujno, pred plinomerom!

V prostorih, v katerih ste zaznali vonj po plinu, ne uporabljajte odprtega plamena, ne kadite, ne uporabljajte vžigalic, električnih stikal in vtičnic, zvoncev in telefonov!

Opozorite druge stanovalce in zapustite zgradbo. Tudi ob rahlem vonju po plinu v zgradbi ali na cesti takoj obvestite regijski center za obveščanje na št. 112!

Po telefonu zunaj objekta v Ljubljani obvestite dežurno službo (24 ur/dan): 01/ 588 94 46 (Intervencija plina).


HIŠNI PREGLED PLINSKE NAPELJAVE

Občasno preglejte plinsko napeljavo v hiši, od kleti do podstrešja. Z natančnim pregledom pravočasno odkrijete napake in se izognete večji škodi.


OSNOVA JE RED

Poskrbite, da je glavna plinska požarna pipa vedno dostopna in se jo lahko, če je nujno potrebno, hitro zapre. Seveda to ni mogoče, če je založena z ropotijo.


SKRBITE ZA NAPELJAVO!

Plinska napeljava mora biti negovana, zato občasno preglejte, kakšna je. To velja še posebno tedaj, ko napeljava že več let služi svojemu namenu in se je ponekod na njej pojavila tudi rja.

Bodite dodatno pozorni na mesta, kjer plinska napeljava poteka skozi zidove in stropove, vzporedno z drugimi napeljavami ali jih križa, v vlažnih in neprezračevanih prostorih (npr. kopalnicah, pralnicah, ...).


SVEŽ ZRAK JE POMEMBEN

To ne velja samo za ljudi; tudi kurišča potrebujejo zrak, ki je pomemben za proces zgorevanja. Pri plinskih trošilih za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode so za dovod zraka zgorevanje namenjene odprtine v vratih ali zidovih.


VZDRŽEVANJE PLINSKIH TROŠIL

Plinska trošila morajo biti vzdrževana redno. S tem ne skrbite samo za varno delovanje temveč tudi varčujete z energijo in prispevate k čistejšemu okolju.

vir:
 Energetika Ljubljana

 
Vir:
30. november -0001