Napotki ob potresu

Ob vsakem novem potresu lahko vedno znova zasledimo vprašanja kako ravnati ob potresu, kakšne stopnje poznamo, kakšne so pričakovane poškodbe, ...
Napotki ob potresu

 

Zato smo iz spletnih strani Uprave RS za zaščito in reševanje povzeli naslednji prispevek:

         

Učinki potresa na stavbe in predmete

jakost po MSK

učinki na stavbe

potresni učinki
učinki na predmete

zaznavanje v zgradbi

I.nininihče
II.ninizelo redki
III.niviseči predmeti rahlo nihajonekateri
IV.niškripanje, žvenket, ropotveliko
V.majhne poškodbe posameznih slabih zgradbpremikanje, loputanje, pokanjevečina
VI.majhne počkodbe veliko zgradbpomiki pohičtvavečina
VII.posamezne hude poškodbe slabih zgradbprevračanje nestabilnega pohiščtvavečina se prestraši
VIII.hude poškodbe veliko slabih zgradb in rušenje posameznihprevračanje pohištvaizguba ravnotežja
IX.poškodbe veliko zgradb in rušenje mnogo slabihzasuki in prevračanje spomenikovsplošen preplah
X.hude poškodbe veliko zgradb in rušenje večine slabih  

 

XI.hude poškodbe večine zgradb in rušenje mnogih  
XII.uničenje vseh površinskih in podpovršinskih gradenj  

Kaj storiti pred potresom

 • Poučimo se o tem, kako se zavarujemo pred njimi.
 • Pri roki imejmo žepno svetilko, baterijski radijski sprejemnik in osebne dokumente.
 • Vrednostni predmeti naj bodo shranjeni v trdnih in negorljivih kasetah.
 • Reševalna oprema in orodje ter pribor za prvo pomoč morajo biti dosegljivi ob vsakem času.
 • Imeti moramo zalogo hrane.

Kaj storiti med potresom

 • Ohranimo mirno kri.
 • če nas potres preseneti v poslopju, ostanimo v njem.
 • Iščimo zaščito pod masivnimi mizami, klopmi, med podboji vrat, na hodnikih se pritisnimo k notranjim stenam.
 • Izogibajmo se steklenim površinam in zunanjim zidovom.
 • Ne uporabljajmo dvigal in stopnišč.
 • Ne prižigajmo vžigalic in ne uporabljajmo odprtega ognja.
 • Na prostem se oddaljimo od poslopji, električnih daljnovodov in drugih napeljav.

Kaj storiti po potresu

 • če smo ostali nepoškodovani, priskočimo na pomoč tistim, ki so pomoči potrebni.
 • če smo ujeti med ruševinami, ostanimo mirni, varčujmo svojo energijo in v enakomernih presledkih udarjajmo s kakšnim predmetom ob zid ali cevovodno napeljavo. Občasno kličimo na pomoč, da nas reševalci lažje najdejo.
 • V stanovanju zaprimo ventile za plin in vodo ter izklopimo električno napetost.
 • če je zgradba, v kateri prebivamo, poškodovana, takoj odnesimo morebitne nevarne snovi na za ta namen določeno mesto.
 • če je potres tudi v gorah, se pri hoji izogibajte krušljivih sten in območij skalnih podorov.

povzeto po straneh MORS
 

 
Vir:
30. november -0001