Kako močan je potres?

Potres je sunkovito nihanje tal, ki nastane zaradi premikanja zemeljskih plošč. Močnejši potres lahko povzroči rušenje zgradb in neposredno tudi smrt ljudi, zato potres po navadi pojmujemo kot naravno katastrofo.
Kako močan je potres?

 
Pa ste se že kdaj vprašali, kakšna je razlika v moči potresa med posamezno stopnjo.

Potres označimo z njegovo magnitudo. Z empiričnimi formulami lahko iz magnitude ocenimo sproščeno količino energije pri potresu. Magnitudo  izračunamo na podlagi seizmoloških meritev, podrobneje na podlagi amplitude seizmogramov. Ljudje po navadi zaznamo potres z magnitudo vsaj 3.0, škodo pa povzročajo potresi z magnitudo vsaj 5.0. 
 

Učinke potresa na okolje in ljudi opišemo z Evropsko makroseizmično lestvico (12 stopenj, meri učinke - na stavbah, v naravi, ...). Magnitude in intenzitete ne gre zamenjevati, saj prva pove velikost potresa in se izračuna iz zapisa potresnih valov na potresnih opazovalnicah, druga pa nam pove, kakšno škodo so naredili potresni valovi na površju, in je lahko subjektivna...

Spodaj si oglejte prispevek (v angleščini), ki nazorno pokaže, da je razlika med posamezno magnitudo potresa 33× (ja pravilno ste prebrali 33 kratna!). Grafični prikaz pričnejo s potresom 5,8 stopnje do največjega potresa. Najmočnejši dosedaj registriran potres je prizadel Čile leta 1960 z magnitudo 9,5, potresu je sledil cunami, kateri je opustošil velik del Čilske obale in povzročil ogromno materialno škodo obalnim mestom in pristaniščem.

Prispevek je vsekakor vreden ogleda in predvsem razmisleka, kako varna je naša zgradba v primeru potresa. 
  

 

 
Vir:
22. maj 2015