Kaj vse vpliva na naše odločanje o izbiri energenta

Prav gotovo je cena eden najpomembnejših kriterijev pri odločitvi za način oskrbe z energijo.
Kaj vse vpliva na naše odločanje o izbiri energenta

Cenovno primerjava med energenti je možna s primerjanjem pridobljene koristne energije na enoto cene, kar pomeni, da je pomembnih precej več podatkov kot le prodajna cena energenta.
 
Najbližji konkurent zemeljskemu plinu v široki potrošnji je prav gotovo ekstra lahko kurilno olje (ELKO). Iz analiz gibanja cen energentov v preteklih letih je razvidno, da je bila v tem obdobju uporaba zemeljskega plina bolj racionalna od uporabe kurilnega olja.

Poleg cenovne ugodnosti ne smemo prezreti dejstva, da zemeljski plin ne potrebuje skladiščenja in ni potreben nakup na zalogo.

Napredne tehnologije

Uporaba zemeljskega plina v primerjavi z drugimi energenti vam zagotavlja visoke prihranke, še posebej, če upoštevamo razvoj ogrevalne tehnike v zadnjih letih. Za ogrevanje zgradb je posebej primerna vgradnja kondenzacijskih kotlov, ki omogočajo do 15 % višje izkoristke primarne energije v primerjavi s klasičnimi načini ogrevanja.

Plinski kotli ne zahtevajo posebnega prostora in zavzemajo le malo prostora. Lahko so montirani v kopalnici ali pa so vgrajeni kot kuhinjski element, ker okolice ne ogrevajo neposredno.

Zagotovljena cena energije

Skladno s podpisano koncesijsko pogodbo v vaši občini cena zemeljskega plina ne sme presegati cene ekstra lahkega kurilnega olja za namene ogrevanja ob primerljivih pogojih, zato vam v nasprotnem primeru omogočimo posebne popuste, ki zagotavljajo konkurenčnost zemeljskega plina.

Mesečno plačevanje po porabi

Pomembna prednost zemeljskega plina je, da se porabljen plin plačuje po dejanski mesečni porabi po plinomeru. Porabo zemeljskega plina lahko odčitavamo s plinomera.

Stroški transporta

Pri nakupu konkurenčnih energentov je nujno poravnati tudi stroške transporta energenta na vaš dom, ki pri porabi zemeljskega plina odpadejo. Ker prostor namenjen skladiščenju goriva ni potreben, odpadejo tudi stroški skladiščenja goriva.

vir:  www.adriaplin.si

 
Vir:
01. januar 1970