Kaj nam pomeni »učinkovita raba energije«

5. marec je svetovni dan varčevanja z energijo, ki je namenjen osveščanju o potrebi po zmanjšanju porabe energije z racionalnim in trajnostnim pristopom.
Kaj nam pomeni »učinkovita raba energije«

 
V sedmem valu Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije (REUS 2017) smo 1015 slovenskih gospodinjstev med drugim vprašali, če kdaj razmišljajo o učinkoviti rabi energije in kaj razumejo pod tem pojmom.

Rezultati raziskave REUS 2017 kažejo, da se je v primerjavi s preteklim merjenjem (REUS 2015) delež ljudi, ki razmišljajo o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih precej povečal. Njihov delež se je statistično značilno povečal kar za 8 odstotnih točk (2017: 91%; 2015: 83 %). Zmanjšal pa se je tudi delež gospodinjstev, ki o rabi energije ne razmišljajo (2017: 6 %; 2015: 13 %).

Ob pojmu »učinkovita raba energije« večina slovenskih gospodinjstev (42 %) pomisli na »varčevanje z energijo« oz. se strinja s trditvijo »Energije ne trošimo po nepotrebnem, ampak le, ko je to nujno potrebno.« Glede na rezultate raziskave REUS 2015 je upadel delež tistih, ki učinkovito rabo energije povezujejo z varčevanjem z energijo (2017: 42%, 2015: 60%).

Petina (20 %) gospodinjstev ob pojmu »učinkovita raba energije« pomisli na »100% ali čim boljši izkoristek energije«, slaba petina (18 %) pa na »uporabo energetsko varčnih aparatov«. Anketiranci so navedli še:

 • »ugašanje luči« (14%),
 • »izklapljanje el. naprav po uporabi« (9%),
 • »varčevanje s toplotno energijo pozimi« (8%),
 • »uporaba varčnih sijalk« (8%),
 • »uporaba aparatov v času nizke tarife« (7%),
 • »varčevanje z vodo« (6%),
 • »raba energije iz obnovljivih virov« (6%),
 • »uporaba tehnologij in ukrepov, ki zahtevajo manj energije za doseganje enakih ali boljših rezultatov« (6%),
 • »dobra izolacija hiše ali strehe« (5%),
 • »ločevanje odpadkov« (3%) in 
 • »kakovostna okna in vrata« (2%).

Vsak odgovor predstavlja določen vidik učinkovite rabe energije. Pri tem je razvidno, da Slovenci vse bolj razumemo bistvo učinkovite rabe energije, ki ne pomeni odrekanja bivalnemu ugodju ampak da za ugodje, ki ga potrebujemo, ne porabimo več energije in denarja, kot je potrebno. S kombinacijo takšnega pristopa in z uporabo obnovljivih virov energije pa prispevamo k ohranjanju in varovanju okolja na svetovni dan varčevanja z energijo in preostale dni v letu.

vir: Informa Echo

 
Vir:
04. marec 2019