Kaj je energijska učinkovitost stavbe

Energijsko učinkovitost stavbe izražamo z izračunano vrednostjo potrebne toplote za ogrevanje in hlajenje ter drugih komponent rabe energije ali pa z vrednostjo celotne dovedene energije v stavbo.
Kaj je energijska učinkovitost stavbe

  
Zavedati se moramo, da zgolj te karakteristike same po sebi še ne opredeljujejo celovite kakovosti stavbe v smislu ustreznega bivalnega in delovnega ugodja oz. prijetnega in zdravega bivanja ob primerno nizkih obratovalnih stroških. Za doseganje tega cilja morajo biti izpolnjeni še številni drugi pogoji.

Seveda pa je energijska učinkovitost primerno in nujno izhodišče. Gradbeni materiali so del te precej široke zgodbe. Še tako dober (energijsko varčen ali energijsko učinkovit) material ne more prav mnogo prispevati k nizki rabi energije za obratovanje stavbe, če je npr. osnovna zasnova stavbe neprimerna, če ne upoštevamo naravnih danosti in omejitev konkretne lokacije (npr. možnost izkoriščanja pasivnih sončnih pritokov, zaščita pred vetrom in padavinami), če vgradimo napačno dimenzionirane ali neučinkovite naprave in podobno. In tudi če bodo vrhunski in izjemni materiali med seboj nezdružljivi ali napačno vgrajeni, bo rezultat daleč od želenega.

 
Vir:
28. april 2012