Vrednost gradbenega nadzornika

Za oientacijo koliko naj znaša plačilo vašemu nadzornemu ...
Vrednost gradbenega nadzornika

   

Priporočamo, da se nadzor gradnje objekta vrednoti po Tarifnih pogojih projektantskih storitev (TPPS), ki jih je sprejela Skupščina IZS (ni pa jih potrdila Vlada RS). Najdete jih lahko na spletni strani IZS "www.izs.si" pod naslovom "Tarifni pogoji".

Honorar za nadzor gradnje se praviloma računa v sklopu honorarja za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije na podlagi vrednosti investicijskih stroškov objekta in izkustvenih tabel.

Tako znaša honorar za nadzor:

  • arhitekture pri gradnji objekta: 28 % vrednosti načrtov arhitekture -31.čl./8.tč. TPPS, 
  • konstrukcijo: 1,5 do 3,5 % vrednosti honorarja izračunanega po pravilih 103. in 105 čl. TPPS, 
  • strojnih instalacij: 23 % vrednosti načrtov strojnih inštalacij - 113 čl. TPPS, 
  • elektroinštalacij: 20 % vrednosti načrtov elektroinštala cij - 122 čl. TPPS, 
  • za inženirske objekte: po 95. in 107. čl. TPPS.

če pa nimate na voljo izračuna honorarja za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za objekt, ki ga boste nadzirali, lahko honorar za nadzor izračunate le na podlagi dokazljive porabe časa in vrednosti inženirske ure po 9. čl. TPPS. Vzeti morate vrednosti inženirske ure za odgovornega projektanta. Vrednost ure v razponu med 32 do 70 EUR / uro pa določite glede na zahtevnost objekta, ki ga boste nadzirali.

Ob tem pa vas želimo posebej opozoriti, da je nadzornik kazensko in odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči tret jim osebam (32. čl. ZGO), zato se morate glede cene in kvalitete nadzora z naročnikom skrbno dogovoriti.

povzeto s strani www.izs.si

 
30. november -0001