Ob pričetku del je potrebno storiti ...

S 1. junijem 2018 smo pričeli z uporabo novega Gradbenega zakona, ki je marsikatere do sedaj nedorečene stvari začrtal na novo.
Ob pričetku del je potrebno storiti ...
  
Pustimo polemiko o ustreznosti nekaterih rešitev, vendar roko na srce, stanje v naši deželi (s področja gradbeništva) je postalo že tako alarmantno, da je bilo nekaj potrebno storiti.

Sedaj čisto vsak ne more projektirati, ne graditi in še posebej ne nadzirati gradnje. Za vsakim od teh posameznikov mora stati podjetje, v katerem mora le ta biti zaposlen za polni delovni čas in imeti sklenjeno ustrezno zavarovanje za odgovornost iz dejavnosti.
 
Pa poglejmo kaj morate storiti, ko prejmete gradbeno dovoljenje, ki je seveda postalo pravnomočno in želite začeti graditi.
  1. izbrati morate izvajalsko podjetje (d.o.o., s.p., d.d., ...), ki vam bo zgradilo vaš objekt - imeti mora zaposlenega vodjo del (posameznika, ki mora izpolnjevati pogoje za vodjo del, predpisane v zakonu in ki mora biti vpisan v imenik vodij del pri ustrezni zbornici), t.j. imeti sklenjeno pogodbo
  2. izbrati morate podjetje, ki bo vršilo nadzor nad gradnjo in ki ima zaposlenega vsaj enega strokovnjaka z nazivom pooblaščeni inženir (t.j. mora mora izpolnjevati pogoje za pooblaščenega inženirja, predpisane v zakonu in ki mora biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici www.izs.si
  3. naročiti uradno zakoličbo objekta
  4. prijaviti gradnjo 
Šele potem lahko pričnete s samo gradnjo ...
 
Pri točki 1 in 2 oz. še pred sklenitvijo pogodb vam lahko pomagamo mi. Več o tem tukaj ....
 
Uradno zakoličbo vam bo izvedel krajevni geometer, vi morate samo še izpolniti obrazec prijave gradnje in ga poslati na naslov, ki je naveden na vašem gradbenem dovoljenju- - naslov pristojne inšpekcije.

Da pa ne bomo preveč suhoparni - Vse to je predpisano v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.), ki je dosegljiv tukaj.
Za boljšo predstavo, kako pomemben element gradnje je sedaj prijava gradnje si oglejte predpisan obrazec iz omenjenega Pravilnika.
 
obrazec Prijava začetka gradnje:  RS_-2018-036-01840-OB_P018-0000.PDF
  
 
Vir:
01. avgust 2018
 
 
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!