Nadzornik pri gradnji - nujnost ali zgolj obveza?

Gradnjo objekta naj raje kot arhitekt nadzira gradbeni inženir, priporočljiv je tudi nadzor projektanta.
Nadzornik pri gradnji - nujnost ali zgolj obveza?
  
Nekateri investitorji delo nadzornikov ocenijo kot odlično in jim dajo priporočilo, ko pa jih vprašaš, ali bi istega nadzornika spet najeli, odgovorijo nikalno.

Pri zahtevnih delih naj bo nadzornik na gradbišču vsaj trikrat na teden, drugače pa najmanj enkrat na teden. Strokovnjaki svetujejo, naj nadzornik spremlja objekt vse do izteka garancijske dobe. Nadzornik je investitorjeva desna roka na gradbišču, saj ga zastopa pri vseh strokovnih vprašanjih pri gradnji. Nadzornik je odgovoren, da gradnja poteka skladno s projektno dokumentacijo in predpisi. To z vodjem gradbišča potrdita s podpisom izjave pri tehničnem pregledu ob predaji objekta investitorju.

Objekt naj spremlja do izteka garancijske dobe
Nadzornikova moralna dolžnost je, da do izteka garancijske dobe spremlja objekt. Če investitor odkrije skrite napake, ga bo tako ali tako poiskal. Za objekt dajejo navadno dve leti garancije. Deset let garancije je za streho, tolikšna je tudi splošna garancijska doba za morebitne skrite napake, ki jih ob predaji ni mogoče odkriti.

Sodna praksa
Odškodninske odgovornosti nadzornik nima. Njegove naloge opredeljuje zakon o ograditvi objektov. Sodna praksa pa je takšna, da izvajalec gradnje odgovarja za vse napake, tudi če jih naredita projektant ali nadzornik. Prav pa bi bilo, da vsak odgovarja za tisto delo, ki ga je opravil.

Kako izbrati nadzornika
Pameten investitor bo poiskal inženirsko podjetje z referencami in izkušnjami pri nadzoru gradnje podobnih objektov, kot je njegov. Nadzornik s preverjenimi referencami je vedno najboljša izbira. Pr tem ne smemo pozabiti, da je njihove reference težko ovrednotiti.
nadzor objekt

Bančna garancija kot jamstvo
Ko najamete nadzornika, naj z bančno garancijo jamči za kakovost svojega dela. Lahko pa se zaplete tudi zaradi višine bančne garancije. Ta je navadno manj kot odstotek vrednosti objekta, medtem ko je lahko zaradi napak pri gradnji investitor utrpel veliko večjo škodo.

Več obiskov pri zahtevnih delih
Včasih so morali nadzorniki vsak dan podpisovati gradbeni dnevnik, zdaj pa je pogostost obiskov odvisna od plačila, predvsem pa od zahtevnosti del. Pri manj zahtevnih delih, kot je priprava gradbišča, naj bo nadzornik na gradbišču vsaj enkrat na teden. Pri bolj zahtevnih delih mora biti nadzor pogostejši, recimo trikrat na teden.

Seveda vas vabimo, da vašega nadzornega poiščete med ponudniki vpisanimi v naše sezname ponudnikov.
 

vir:  varcevanje-energije.si
 
Vir:
29. oktober 2012