Kaj je nadzor?

Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim nadzornik preverja ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje.

  
Poleg tega nadzornik nadzoruje tudi kakovost izvedenih del, kakovost gradbenih proizvodov, materialov, inštalacij in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt in v danih možnostih skrbi za to, da se pri izvajanju spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje.
 
V primeru, da gre za gradnjo enostavnih objektov ali gradnjo v lastni režiji, gradbeni nadzor ni obvezen, lahko pa ga posameznik zaupa pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje za odgovorno vodenje del ali odgovorno projektiranje. Če investitor sam ne izpolnjuje pogojev za izvajalca oziroma nadzornika, je njegova odločitev, pri kateri pravni oziroma fizični osebi bo naročil gradnjo oziroma izvajanje del in opravljanje gradbenega nadzora, prosta pod pogoji, ki jih določa zakon.
  
Nadzor nad gradbenemi deli je lahko dokaj raztegljiv pojem. V najbolj enostavnem primeru gre lahko samo za formalni nadzor, pri katerem je pomembno zgolj pridobiti vse ustrezne papirje. V drugem primeru lahko nadzor nad gradbenimi deli obsega nadzor kakovosti in količin, pri čemer se cene gibljejo od 1,4 do 1,7 % od investicijske vrednosti objekta. V tretjem primeru, ko generalni izvajalec ne izvaja tudi koordinacije del na objektu (kar ni najbolj običajno), pa nadzor nad gradbenimi deli vključuje tudi celotno koordinacijo obrtnikov, inštalaterjev in ostalih, tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja. V tem primeru se cene za nadzornika gibljejo od 3 do 5 % od investicije. 
 
Gradbeni nadzor mora biti zagotovljen najkasneje z dnem, ko se na gradbišču začno pripravljalna dela. Pametno je imeti nadzornika še pred izbiro izvajalca, saj bi moral nadzorni sodelovati tudi že pri podpisu pogodbe z izvajalcem.

 
25. marec 2012