Kaj dela nadzor na gradbišču?

Pregled osnovnih nalog nadzora, seveda je pa kot za vsak posel, tudi za nadzprnika potrebno skleniti dogovor/pogodbo, kjer se vse dolžnosti in pravice tudi zapišejo.
Kaj dela nadzor na gradbišču?

  
Dela, katera nadzornik opravlja v okviru zakonsko predpisanih obveznosti so:

 • da vodi nadzor nad gradnjo oziroma fazo gradnje v skladu s prejetimi navodili, v skladu s projektno dokumentacijo strokovno in solidno po veljavnih tehničnih normativih in standardih, ter v smislu dobrega gospodarja, skratka po pravilih stroke. 
 • da sodeluje pri celotni investiciji investitorja z vsem razpoložljivim znanjem in opremo.
 • da skrbi nad kvaliteto izvajanja del podizvajalcev in izvajalcev posameznih del in faz gradnje investicije.
 • da spremlja aktivno potek investicije - gradnje in o tem sproti obvešča investitorja.
 • skrbi za nadzor nad vgrajenimi materiali, opremo, napravami in napeljavami.
 • skrbi nad izvajanjem predpisov, ki zahtevajo dokazano kontrolo o kvaliteti vgrajenih materialov.
 • skrbi, da se objekt izvaja v skladu s projektno dokumentacijo.
 • da investitorja pravočasno obvešča o vseh napakah, pomanjkljivostih ali spremembah, ki jih ugotovi v času gradnje.
 • skratka, da investitorju pomaga pri investiciji do uspešnega zaključka dogovorjenega obsega del v smislu dobrega gospodarja in na splošno zadovoljstvo investitorja.
   

Dela, katera kot nadzornik opravljamo poleg navedenih in zakonsko predpisanih obveznosti:

 • pomoč pri pridobitvi solidnih in zanesljivih izvajalcev posameznih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del.
 • izdelav analiz prispelih ponudb ter ocena ponudb na podlagi dogovorjenih kriterijev.
 • priprava osnutkov pogodb za izvajalce in podizvajalce
 • koordinacija na gradbišču na željo investitorja: med posameznimi izvajalci v primeru, kadar tega ne počne glavni izvajalec.
 • izdelava obračuna izvršenih del
 • pridobitev dokumentacije za tehnični pregled
 • pomoč pri pridobitvi uporabnega dovoljenja.

 

 
25. marec 2012
 
 
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Izdelava fasad Dežman d.o.o. Ko sosedova fasada prebledi od zavisti
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!