Feng shui hiše

Hiše, ki bodo zgrajene v periodi 8, to je od leta 2004 do 2023, bodo dobre hiše brez mrtvih period.
Feng shui hiše
        
Pogoj za to, da je nekdo srečen in uspešen, je hiša, ki ima dober feng shui, ki je po njegovi meri in, ki mu daje energijo. Vsaka hiša ima svoj značaj, svojo energijo.
   
Da je energija hiše v soglasju z energijo človeka, je to za dobro počutje pomemben dejavnik. Ljudje zahodne smeri bi morali prebivati v hišah oziroma stanovanjih, ki imajo vhod iz ene od zahodnih smeri. Ljudje vzhodne smeri pa bi morali prebivati v hišah oz. stanovanjih, ki imajo vhod iz ene od vzhodnih smeri.
   
Ko partnerja gradita hišo ali kupujeta stanovanje, je zadeva enostavna, če imata isto energijo. Če pa pripadata različnim skupinam, se pojavi problem, na čigavo energijo naj bo naravnana hiša oziroma stanovanje? Na ženo ali na moža? V kitajski kulturi mora biti hiša naravnana na energijo moža oziroma družinskega očeta. Kitajci se zavedajo, da družina ni srečna, če oče ni srečen in uspešen. V zahodni kulturi se to dejstvo zanemarja ali pa ga napačno interpretirajo, kot to na primer počne cerkev.
Pa to ni odklanjanje ženske enakopravnosti, sploh ne. Bolj gre za prepričanje, da procesu osvobajanja žensk manjka subtilnosti, pravega občutka. Ženske postajajo možače, istočasno pa sanjajo o princu na belem konju. Hočejo vse, pa ne zmorejo. Vsakdo  pozna kakšno žensko, ki o svojih možeh in sinovih govorijo, da so reve. Pri tem pa jih nič ne moti, da brez njih ne morejo zabiti žeblja, zamenjati varovalke in še sto drugih stvari. Koliko bolj prijazen bi bil svet, če bi ženske in moški jemali drug drugega kot svojo drugo polovico in tako tudi z njo ravnali. Dejstvo je, da je ženska (jin) dopolnilo moškega (jang), ne pa njegovo nasprotje.  Drug brez drugega ne moremo.
   
Zato je povsem na mestu prepričanje, da se korenine zla, ki povzroča vse hujši razkroj družine in razraščanje zasvojenosti, nahajajo prav v konfuznem odnosu med spoloma. Otroci so zelo intuitivni in poniževanje očeta prenašajo najteže. Boj za prevlado v hiši se praviloma sprevrže v jemanje samozavesti očetu. Zaradi tega zamerim politikom in cerkvi, ki tega problema niso sposobni dojeti, so pa dovolj pametni, da ga na vsakem koraku izkoriščajo v svoj prid.


Izračun energije človeka
Feng shui hiša za moške
Seštejemo vsa števila v letnici rojstva do enomestnega števila. Nato dobljeno vsoto odštejemo od 11. Upoštevamo lunarni koledar, po katerem se leto začenja približno 5 februarja. Če ste rojeni v začetku leta, se raje prepričajte, kdaj se je začelo leto po luninem koledarju.
Primer: Moški je rojen leta 1960, ima energijo 4.
1+9+6+0=16  1+6=7  11 – 7=4
    
Feng shui hiša za ženske
Seštejemo vsa števila v letnici rojstva do enomestnega števila. Nato dobljeni vsoti prištejemo 4 in seštevamo do enomestnega števila.
Primer: Ženska rojena leta 1960 ima energijo 2.
1+9+6+0=16  1+6=7  7+4=11  1+1=2

Vzhodna skupina                              Zahodna skupina
Energija        1, 3, 4, 9                       2, 5, 6, 7, 8
Smer            J, JV, V, S                      Z, SZ, JZ, SV

Usoda hiše
Natalna karta hiše
Tako kot človek ima tudi hiša svojo natalno karto. Čas izgradnje hiše je odločilen za njeno nadaljnjo usodo. Najbolj pomembna sta čas in leto, v katerem pokrijemo streho ter montiramo okna in vrata. Mesec je pomemben za začetek gradnje. Če ima hiša dobro natalno karto, so ljudje v njej zdravi in živijo v blagostanju ter medsebojnem razumevanju. Če hiša nima dobre natalne karte, so stanovalci bolni, se prepirajo ali pa se borijo za svoj vsakdanji kruh.
    
Dobra hiša
Seveda niti sreča niti smola ne trajata večno. Življenjski ciklus hiše se deli na obdobja po 180 let. V 180-letnem ciklusu imamo devet period po 20 let. Dobra hiša v svojem 180-letnem ciklusu nima mrtvih period. Ves čas je sposobna dajati stanovalcem energijo enkrat v večji, drugič v manjši meri. V taki hiši nikoli ne vlada mrtvilo. Vedno se nekaj izboljšuje in prenavlja.
   
Leto 2003 je zadnje leto v 20–letni periodi 7. Na koncu periode se ne splača graditi hiše. Kajti višek njene energije traja samo do konca periode, potem pa začne energija hiše že upadati. To se zgodi tudi, če hiša ostane nedograjena. Če kupujete nedokončano hišo, se pozanimajte, koliko časa hiša že stoji v takem stanju, kajti lahko se zgodi, da kupite hišo v gradnji, ki kot taka nima več nobene energije. Hiše, ki bodo zgrajene v periodi 8, to je od leta 2004 do 2023, bodo dobre hiše brez mrtvih period.
   
Slaba hiša
Slaba hiša ima lahko v 180-letnem ciklusu štiri mrtve periode v presledkih po dve in dve, vmes pa je 20 let, ko je energija začasno v porastu. Najslabše hiše imajo celo šest mrtvih period neprekinjeno, torej 120 let mrtvila. To so na primer hiše, ki so bile zgrajene v obdobju od leta 1944 do 1963. Te hiše so že od leta 1984 v mrtvi periodi. V mrtvi periodi hiša ne more dajati stanovalcem nobene energije. Ravno obratno jim energijo jemlje. Ko stopimo v tako hišo, začutimo, da je brez življenja.
   
V hiši brez energije ne moremo napredovati, lahko samo životarimo. Prej ali slej bo taka hiša ostala prazna. Edini način, da mrtvi hiši damo novo energijo, je temeljita prenova. Zamenjati je treba streho, okna in vrata in, če je le mogoče, tudi strop. No, to je pa že preveč, boste rekli. Potem je najbolje, da jo podremo. Pa še res je. Lastniki praviloma nimajo energije, da bi tako hišo obnovili. Priti mora nekdo od zunaj, ki ima energijo, to je denar. Iz tega lahko potegnemo nauk: ne čakajmo, da nas v hiši zateče mrtva perioda.
   
Kaj pa stolpnice? Kako njim dati novo energijo? To ni mogoče. Če je bila taka stavba zgrajena v neugodnem času, ji ni pomoči. Ostane prazna, edini stanovalci so brezdomci in podgane. Taka stavba je obsojena na rušenje.
  
V naši tradiciji je, da delamo drage hiše, ki lahko stojijo tristo let. Tako so cele generacije obsojene na životarjenje. Iz tega vidika so daleč boljše lesene ali montažne hiše, ki jih gradijo v nordijskih deželah, v Ameriki in na Japonskem. Ali je naključje, da so to najbolj razvite dežele na svetu? V 40 letih, to je nekako tisti čas, v katerem se hiša amortizira, ljudje izkoristijo njeno visoko energijo, potem pa hišo odstranijo in postavijo novo. Nerealno visoka cena montažnih hiš je pri nas glavni vzrok, da se ljudje premalo odločajo zanje.
  
Vir: Regina S. Rant, http://www.bodieko.si
 
Vir:
13. junij 2011