Dolžnosti in pravice lastnika ter najemnika

Tako lastnik kot najemnik imata v najemnem razmerju svoje dolžnosti in pravice.
Dolžnosti in pravice lastnika ter najemnika

Dolžnosti in pravice lastnika stanovanja:

 • lastnik mora z najemnikom (študentom) skleniti najemno pogodbo (ni pomembno ali odda stanovanje ali del svojega stanovanja),
 • lahko odpove najemno razmerje v skladu z zakonom in pogodbo,
 • vzdrževati stanovanje, tako, da ga lahko najemnik nemoteno uporablja,
 • če opravlja večja popravila stanovanja, ki zahtevajo najemnikovo začasno izselitev, mora zagotoviti nadomestne prostore.

Dolžnosti in pravice najemnika:

 • stanovanje lahko uporablja v skladu s pogodbo,
 • največ 2x letno dovoliti vstop lastniku v stanovanje, da preveri uporabo,
 • dovoliti vstop, da se opravijo popravila in izboljšave stanovanja,
 • odgovarjati za škodo, ki jo povzroči z nepravilno uporabo in poravnati stroške popravil,
 • pridobiti soglasje lastnika, če biva dodatna oseba v obdobju 3 mesecev vsaj 60 dni,
 • ne sme se spreminjati prostorov in obstoječe opreme brez pisnega soglasja lastnika,
 • ne sme oddati stanovanje v podnajem brez lastnikovega soglasja
 
Vir:
01. januar 1970