Do kdaj mora biti delo opravljeno?

Izvajalec in naročnik se dogovorita za rok do katerega mora biti delo dovršeno.
Do kdaj mora biti delo opravljeno?
     
Izvajalec ga mora opraviti v določenem času, če pa ta čas ni določen, pa v času, ki je razumljivo potreben za takšno delo.
 
Zaradi nastale zamude je dopustna tudi razveza pogodbe. Kadar je očitno, da ne bo izvajalec zaradi zamude posla pravočasno končal ali pa, da naročnik zaradi zamude izvajalca nima več interesa za izpolnitev pogodbe ali, da izvajalec odstopa od dogovorjenih (pogodbenih) pogojev, lahko naročnik pogodbo razdre in zahteva povrnitev tako nastale škode.
  
Škoda je zmanjšanje nekega premoženja (navadna škoda) in preprečitev njegovega povečanja (izgubljen dobiček), pa tudi povzročitev telesnih ali duševnih bolečin ali strahu drugim (negmotna škoda).
  
 
Vir:
30. november -0001