30. junij: NOVOSTI v GRADBENI ZAKONODAJI

Seminar "Vse NOVOSTI v GRADBENI ZAKONODAJI za upravne in druge obvezne postopke v procesu graditve objektov", Ljubljana, 30. junij 2020
30. junij: NOVOSTI v GRADBENI ZAKONODAJI
   
Dovoljevanje gradnje, pritožbe na odločbe, uporabno dovoljenje, poskusno obratovanje, tehnični pregled, legalizacija, javna korist, … tudi upoštevajoč ZIUZEOP (Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 ...) in novelo GZ (Gradbenega zakona).

V skladu z dogovorom z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
 
Z novo zakonodajo je želel zakonodajalec poenostaviti postopke dovoljevanja gradenj in dovoljevanja uporabe objektov, zato Gradbeni zakon prinaša spremembe postopkov, ki naj bi prinesle tako skrajšanje postopkov kot zmanjšanje obsega dokumentacije. 

  
Program:
Upravni postopki v zvezi z dovoljevanjem graditve objektov:
 • osnovna načela upravnega postopka
 • postopek za izdajo predodločbe
 • predhodni preizkus vplivov na okolje
 • postopek za izdajo gradbenega dovoljenja:
  1. po izvedbi ugotovitvenega postopka
  2. v skrajšanem postopku
  3. za del objekta
  4. posebnosti:
   • dovoljenje za obstoječe objekte
   • za objekte pod spomeniškim varstvom
 • integralni postopke za izdajo gradbenega dovoljenja (tudi bistvene novosti ZIUZEOP- Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 ...)
    
Podrobno o posameznih inštitutih postopka:
 • vabljenje v postopek
 • stranke v postopku (tudi bistvene novosti ZIUZEOP)
 • sprememba vloge
 • odločba:
  1. gradbeno dovoljenje
  2. zavrnilna odločba
 • pravna sredstva:
  • pritožba zoper odločbo
  • pravna sredstva zoper sklep v upravnem postopku (sklep o popolnosti vloge)
 • podaljšanje veljavnosti gradbenega dovoljenja
 
Upravni postopki v zvezi z uporabo objekta:
 • uporabno dovoljenje – splošno
 • uporabno dovoljenje za zahtevne objekte in objekte z vplivi na okolje
 • uporabno dovoljenje za manj zahtevne in nezahtevne objekte
 • poizkusno obratovanje
 • tehnični pregled
 • odločba in pravna sredstva
 
Legalizacije:
 • upravni postopek legalizacije
 • postopek za izdajo odločbe za objekt daljšega obstoja

 

 
21. junij 2020
 
 
Fasaderstvo Lap d.o.o. Kvalitetna izdelava fasad
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Gradnja objektov Lap d.o.o. Gradbeništvo, gradnja na ključ
Izdelava popisa del Dežman d.o.o. Strokovno, pregledno, realno ...