Zakonodaja - Nasveti

 

Razmišljate o samograditeljstvu?

Razmislite ponovno ... V trenutku ko najamete izvajalca, ki vam bo za opravljeno delo izdal račun, postanete zgolj še investitor, ki najema ... več
 

Gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt

Zanj potrebujete le izpolnjeno vlogo, z roko narisano skico in 20 evrov. več
 

30. junij: NOVOSTI v GRADBENI ZAKONODAJI

Seminar "Vse NOVOSTI v GRADBENI ZAKONODAJI za upravne in druge obvezne postopke v procesu graditve objektov", Ljubljana, 30. junij 2020 več
 

Geološko - geomehansko poročilo o sestavi tal

Poročilo izdela pooblaščen strokovnjak, ki na podlagi ogleda terena in temeljnih tal v sondažnem izkopu poda geomehanske karakteristike ... več
 

Ob pričetku del je potrebno storiti ...

S 1. junijem 2018 smo pričeli z uporabo novega Gradbenega zakona, ki je marsikatere do sedaj nedorečene stvari začrtal na novo. več
 

Pravni vidiki gradnje stanovanjske hiše

Pričeti z gradnjo je velik podvig. Ne gre zgolj samo za velik finančni, ampak tudi organizacijski zalogaj. več
 

Ali bi morali predpisati barve fasad?

Žive barve fasad, ki so posejale Slovenijo, so simptom in odraz naše prostorske kulture. Nekateri menijo, da so odraz svobode in osvoboditve ... več
 

Vpis stavbe v kataster stavb

V kataster morajo biti vpisane vse stavbe, zgrajene po letu 2003 in stavbe, na katerih želite ustanoviti etažno lastnino. več
 

Osnovni koraki za vzpostavitev etažne lastnine enostanovanjske stavbe

5 korakov, ki jih morate vedeti preden pričnete urejati vpis vaše etažne lastnine. več
 

Nakup zazidljive parcele za gradnjo

Graditi je mogoče samo na zemljiščih, ki so v prostorskih izvedbenih aktih namenjene za gradnjo. Takšna zemljišča se imenujejo nezazidana ... več
 

Gradnja pomožnih objektov na kmetijskih površinah

Zadnje čase prejemamo kar nekaj vprašanj na temo gradnje lope na nezazidljivih, kmetijskih površinah. več
 

Kje dobim uporabno dovoljenje za objekt?

Po Zakonu o graditvi objektov je pristojni organ, ki izdaja uporabna dovoljenja, upravni organ za gradbene zadeve (praviloma pristojna upravna ... več
 

Urbanistično načrtovanje naj bo estetsko in uporabno

Estetika urbanističnega načrtovanja se nanaša na vizualno podobo soseske in na njeno praktičnost. Že pogled na drevesa in vrtove, vpete v ... več
 

Nadzornik pri gradnji - nujnost ali zgolj obveza?

Gradnjo objekta naj raje kot arhitekt nadzira gradbeni inženir, priporočljiv je tudi nadzor projektanta. več
 

7 nasvetov dobrih graditeljev

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je pripravila zanimiv letak za vse investitorje več
 

Postopek pri delitvi parcele

Imate parcelo, ki bi jo radi razdelili na dva dela? več
 

Predpisi po »nujnem« postopku – kako jim slediti?

Na področju urejanja prostora smo se letošnje poletje soočili s kar nekaj predpisi, ki so se sprejeli mimo javnosti in povsem brez javne ... več
 

Načrtovanje energijsko učinkovitih stavb

S sodobnimi programskimi orodji različni projektanti sodelujejo pri načrtovanju energijsko učinkovitih stavb več
 

Zeleno naročanje je modra odločitev

Z izrazom zeleno ali tudi trajnostno naročanje opisujemo naročila izdelkov in storitev, pri katerih se zahteve oziroma tehnične specifikacije ... več
 

Gradbena biologija - človeku prijazno gradbeništvo

Pomembna značilnost gradbene biologije je, da so vsa spoznanja nastala na podlagi iskanja rešitev, koristnih za človeka. več
 

Kaj dela nadzor na gradbišču?

Pregled osnovnih nalog nadzora, seveda je pa kot za vsak posel, tudi za nadzprnika potrebno skleniti dogovor/pogodbo, kjer se vse dolžnosti in ... več
 

Kaj je nadzor?

Gradbeni nadzor je opravljanje strokovnega nadzorstva na gradbišču, s katerim nadzornik preverja ali gradnja poteka v skladu s projektno ... več
 

Nadzor nad gradnjo

Gradbeni nadzor v imenu investitorja lahko opravlja pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za projektanta ali ... več
 

Načrtovanje hiše s Feng shujem

Feng shui je približno 3500 let stara kitajska veda o oblikovaju in urejanju okolja. S pomočjo feng shuija lahko določimo ugoden datum za ... več
 

Feng shui hiše

Hiše, ki bodo zgrajene v periodi 8, to je od leta 2004 do 2023, bodo dobre hiše brez mrtvih period. več
 

Pasivna hiša - kaj je to?

Zaradi vse višjih cen ogrevanja se tudi pri nas bolj uveljavljajo energetsko varčnejše pasivne hiše, ki zaradi posebne gradnje in tehnologije ... več
 

Kako graditi, da zaradi neurejenega gradbišča ne boste v težavah?

V primeru večjih posegov v zgradbo pa potrebujete gradbeno dovoljenje! Ko ste rešili težave s papirji, se lahko lotite gradnje. več
 

Načrtovanje strehe pri novogradnjah

Streha vpliva na videz, s tem pa tudi na arhitekturo določenega okolja. Lepa streha, ki se vključuje v okolje dopolnjuje videz hiše. Zgrajena ... več
 

Na kaj vse moramo pomisliti pri razporeditvi notranjih prostorov?

Zasnova hiše naj misli na enakovredne bivalne možnosti vseh njenih uporabnikov, tudi telesno prizadetih. več
 
 

Arhitekt išče kompromis med želenim in možnim

Oseba, ki vam vaše želje "prelije" na papir in kasneje v realnost na tak način, da zagotovi vsem zahtevam veljavne zakonodaje več
 

Zakaj ni priporočljivo graditi brez lokacijske informacije?

Pripravili smo vam zelo slikovit pregled, kaj se lahko zgodi, če začnete graditi "na slepo" ... več
 

Vrt pred počitniško hišico

Bralka I. Z. želi ob primorski počitniški hišici urediti 80 kvadratnih metrov velik ograjen vrt. Rada bi obdržala obe drevesi in čim več ... več
 

Otroška soba s kotnim oknom

Bralec A. Š. iz Most bi rad uredil otroško sobo, veliko slabih deset kvadratnih metrov, ki pa ima edini okni v kotu. Odraščajoči fantič jo ... več
 

V pogodbi naj bo delo natančno opredeljeno

Nekoč zelo razširjenega samograditeljstva, ko so družinske hiše pomagali postaviti prijatelji, sosedi in sorodniki, je vse manj. Zaradi hirega ... več
 

Ali sploh potrebujem arhitekta?

Fantastična stanovanja, prenove prostora in skladno notranjo opremo, ki jih občudujemo v revijah, so ustvarili izkušeni arhitekti. Če pa že ... več
 

Pregled tipov energijskih hiš

Zgradbe glede na porabo razvrščamo v nekaj razredov. Osnovno merilo je energetsko število, ki pove, koliko kilovatov energije je potrebnih za ... več
 

Načrtovanje muzejev je zapleten posel

Ali krajše - arhitekti naj pri oblikovanju muzejev kratijo svoj ego! več
 

Nepridipravi naj ne vedo, da ni nikogar doma

Priložnost dela tatu, pravi star pregovor, zato poskrbimo, da bo naš dom ne samo udoben in lepo urejen, ampak tudi varen. Poleg klasičnih ... več
 

Kaj je arhitektura?

Na enem izmed forumov se je vzpostavila zelo "prijazna" debata kaj je arhitekttura in kaj dela arhitekt. Vredno pozornosti ... več
 

Varnost pri delu

Preden vzamete v roko zidarsko žlico ali lopato, morate vedeti, da veljajo za vsa gradbena dela - in teh ni malo - zakoni, predpisi, odredbe in ... več
 

Kdo in kaj opravlja strokovni nadzor nad gradnjo?

Pregled zakonskih osnov za opravljanje dela nadzornika gradenj. več
 

Kako zgraditi hišo po novem zakonu o graditvi objektov?

Sledeči vodič prikazuje postopek graditve hiše po določbah Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) več
 

Postopek za vpis v zemljiško knjigo

Po svoji naravi je zemljiškoknjižni postopek nepravdni postopek, torej ga ureja zakon o nepravdnem postopku, če seveda zakon o zemljiški ... več
 

Gradnja nadstreška

Pravilnik o enostavnih objektih uvršča nadstrešek med enostavne pomožne objekte za lastne potrebe, seveda če izpolnjuje določene pogoje. več
 

Kako pomembna je lokacija pri nakupu novega doma

V Ljubljani so cene stanovanj v porastu in najvišje v primerjavi z ostalimi slovenskimi mesti. več
 

Do kdaj mora biti delo opravljeno?

Izvajalec in naročnik se dogovorita za rok do katerega mora biti delo dovršeno. več
 

Odgovornost za napake

Naročnik je dolžan pregledati izvršeno delo takoj, ko je to po normalnem teku stvari mogoče in o ugotovljenih očitnih ali skritih napakah ... več
 

Vrednost gradbenega nadzornika

Za oientacijo koliko naj znaša plačilo vašemu nadzornemu ... več
 

Kaj je dobro vedeti pred najemom arhitekta

Dober izgled je zelo pomemben pri izvajanju izboljšav v vašem domu. Večina ljudi potrebuje kakšen dodaten nasvet oz. “debato” o ... več
 

Postopek gradnje lastne hiše - od parcele do vselitve

Gradnja lastne hiše je eden največjih projektov, s katerim se posameznik sreča v okviru svojega življenja. več
 

Gradnja enostavnega objekta

Želim graditi enostaven objekt - pomožni, začasni, vadbeni objekt, spominsko obeležje ali postaviti urbano opremo, to je konstrukcijsko manj ... več
 

Napake pri načrtovanju objektov

Pomanjkljivosti zaradi napak pri načrtovanju ne opazimo vedno takoj. Vratno krilo, ki se odpira v napačno smer ali premajhna odprtina za ... več
 

Pogoji za nadstandardno stanovanje ali hišo

Razni prodajalci stanovanj v medijih pogosto oglašujejo nadstandarna stanovanja in hiše. Da je stanovanje (hiša) resnično nadstandarno mora ... več
 

Energijsko načrtovanje pri gradnji stanovanjske hiše

Na kaj je potrebno biti pozoren pri energijskem načrtovanju same gradnje. več
 

Gradnja garaže

Zakon o graditvi objektov v 8.členu razdeljuje objekte na zahtevne, manj zahtevne in enostavne. Podrobneje specificira te objekte podzakonski ... več
 

Prednosti in slabosti gradnje v lastni režiji

Še pred desetletjem je skoraj večina ljudi gradila hišo v lastni režiji, torej s pomočjo sorodnikov, prijateljev in ponavadi vaških ... več
 
 

Projektiranje in gradnja individualnih hiš

Kaj menite o moderni slovenski enodružinski gradnji? Kateri so njeni poglavitni problemi in kako bi jih morali reševati? več
 
 
 
 

Dolžnosti in pravice lastnika ter najemnika

Tako lastnik kot najemnik imata v najemnem razmerju svoje dolžnosti in pravice. več