Zanemarjena stavba precej poviša stroške

Novejše stavbe so opremljene s sodobnimi sistemi in zagotavljajo različne funkcije, ki v starejših niso mogoče
Zanemarjena stavba precej poviša stroške

  
Pri nakupu oziroma najemu poslovnih prostorov so podjetja velikokrat pred zelo zahtevno odločitvijo. Kakovost lokacije lahko hitro ugotovijo, precej več truda in znanja pa terja preverjanje stanja stavbe in njene vzdrževanosti.

Cena upravljanja poslovnih stavb znaša od 0,15 do 0,3 evra na kvadratni meter. Ta cena je odvisna od velikosti objekta, njegove opremljenosti in infrastrukture. Novejše stavbe so tako opremljene s sodobnimi sistemi in zagotavljajo različne funkcije, kar v starejših stavbah ni mogoče. Gre predvsem za različne klimatske in ogrevalne naprave, telekomunikacijsko opremo in podobno.
 
Pomemben je prvi vtis
Kako naj torej podjetje, preden kupi oziroma najame poslovni prostor, preveri stanje stavbe, stroške in kakovost upravljanja?  Odgovorni v podjetju naj preverijo urejenost, čistočo, stanje fasade in skupnih prostorov ter okolico. Na podlagi strokovnega mnenja tako dobijo prve informacije za splošni vtis. Nato je treba pridobiti informacije o načinu dela upravnika, njegovi odzivnosti in drugem. Pomembna je tudi preverba vpisa v zemljiški knjigi tako poslovnih prostorov kot skupnih prostorov in funkcionalnih zemljišč.
 
Soglasja za investicijsko vzdrževanje je težko pridobiti
V Sloveniji je veliko poslovnih stavb z zelo razpršenim lastništvom. To prinaša kar nekaj težav, predvsem pri starejših stavbah. Včasih je težko pridobiti soglasja lastnikov za investicijsko vlaganje v objekt. V ospredju so predvsem starejši objekti, ki si z investicijami ohranjajo ali celo zvišajo vrednost. Glavna težava pomanjkljivega upravljanja se kaže v zmanjšanju funkcionalnosti takega objekta in višjih stroških obratovanja. Takšni objekti tudi na prvi pogled niso privlačni, vse to pa lahko pripelje do zmanjšanja poslovnega uspeha poslovnih subjektov.
 
Neplačevanje je velika težava
Med upravljanjem poslovnih stavb in stanovanjskih objektov obstaja precej razlik. Bistvena razlika je, da imamo pri poslovnih stavbah opraviti s pravnimi subjekti, kjer je velikokrat težava slaba plačilna disciplina. Prav tako je pripravljenost za investicijsko vlaganje v poslovne stavbe pri nekaterih poslovnih subjektih zaradi trenutne situacije manjša.

Podjetje, ki najema ali kupuje poslovni prostor, naj pri upravniku:
•preveri njegove reference pri upravljanju, način dela, odzivnost,
•pridobi kopijo pogodbe o upravljanju,
•pridobi informacije, katere delne obnove objekta so bile v preteklosti že opravljene (obnova strehe, kotlovnice, dvigala, fasade ...) in katera vzdrževalna dela so predvidena v potrjenem načrtu, ter oceno teh stroškov,
•preveri stanje zbranih sredstev v rezervnem skladu in znesek mesečnega vplačila,
•preveri plačilno disciplino pri plačevanju obratovalnih stroškov in vplačilih v rezervni sklad,
•pridobi podatke o znesku rednih obratovalnih stroškov za preteklo obdobje,
•pridobi podatke o interventnih delih oziroma sanacijah,
•preveri, ali obstajajo projekti objekta,
•pridobi seznam vzdrževalcev objekta in stroške pregledov ter ugotovi, ali ti izvajajo dela v predpisanih rokih.

 
Vir:
11. julij 2012