Zamenjava ogrevalnega sistema

Zamenjava centralnega ogrevanja spada med težja opravila, zato je prav, da ukrepamo korak za korakom
Zamenjava ogrevalnega sistema
     
 
V nadaljevanju vam bomo poskusili predstaviti glavne korake, ki jih boste morali vzeti "v zakup", če in ko boste želeli zamenjati sistem ogrevanja.

Prvič: Vzeti si moramo dovolj časa
Vzeti simoramo dovolj časa in razmisliti o številnih variantah za izbiro sistema.  Pridobiti več ponudnikov in narediti dobro primerjavo.  Razdeliti časovno posamezne faze dela, saj lahko obnova traja tudi do več mesecev.
  
Drugič: Izbira toplotne izolacija
Načeloma velja, preden se odločimo za zamenjavo sistema moramo zagotoviti, da bo po obnovi poraba energije v zgradbi kolikor je mogoče znižana, zato je nujno potrebno izvesti dobro toplotno izolacijo fasade, kletne plošče, oziroma vseh gradbenih elementov, vključno z vgradnjo oken s toplotno izolacijskimi stekli.
Dobra toplotna izolacija prinese veliko, saj je z zmanjšanimi toplotnimi izgubami potrebna tudi manjša ogrevalna naprava, ki zagotavlja manjšo porabo goriva in izpolnjuje zahteve za pridobitev energetske izkaznice.
Energijska izkaznica zagotavlja zgradbo s termično kvalitetnim ovojem. Energijska izkaznica namreč pove, koliko energije na kvadratni meter na leto porabimo za ogrevanje.
  
Tretjič: Glede izbire energenta se posvetovati s strokovnjakom
Najboljša odločitev je zagotovo, da obstoječo napravo zamenjamo z enakim ogrevalnim energentom. Vsekakor pa pomeni da premislimo tudi na alternativo in morebiti preidemo na zamenjavo in se odločimo za vgradnjo sistema z obnovljivim virom energije, s katerim bomo istočasno tudi manj obremenjevali okolje. K načrtovanju je potrebno pritegniti izkušenega strokovnjaka, najbolje je strokovnjaka za projektiranje hišne tehnike ali energetskega svetovalca.  Strokovnjaku je treba nuditi dovolj informacij, da bo lahko našel pravo rešitev.
  
Četrtič: Uporaba okolju prijazne tehnologije
Poleg izbire energenta, se lahko srečamo še s številnimi drugimi ukrepi, da najdemopravo rešitev:

  • Izbrati je potrebno ogrevalni sistem, ki bo istočasno zagotavljal ogrevanje in pripravo tople vode.
  • Izračun potrebne moči ogrevalne naprave je naloga, ki jo moramo zaupati strokovnjaku. Pri izbiri novega sistema ne smemo dodati rezerve. Potrebna izračunana moč naprave ima zadovoljivo moč, da lahko zadovolji potrebe po ogrevanju in pripravi tople vode.
  • Vgraditi je potrebno sodobno obtočno črpalko,saj le ta prihrani veliko električne energije, v  primerjavi s črpalkami, ki so bile izdelane pred letom 1990.
  • K ogrevalnim telesom je potrebno obvezno vgraditi termostatske ventile, da lahko stanovalci regulirajo temperaturo v prostoru.  Individualna regulacija bo do leta 2010 postala obvezna po številnih regijah.
  
Petič: Ponudba za vgradnjo in pričakovana podaljšana garancija
Pred izvedbo obnove ali zamenjave ogrevalnega sistema je potrebno pridobiti več ponudb in skleniti pogodbo za izvedbo del.  V ponudbi mora vsak izvajalec opisati izvedbo del z vrsto materialov, ki jih bo vgradil in tehnično uporabnost del, ki jih bo izvedel na »ključ«.  Od izvajalca je potrebno skupaj s ponudbo zahtevati tudi rok garancije.
Številna podjetja, oziroma proizvajalci kvalitetnih energetskih naprav, ki s svojimi kooperanti organizirajo izobraževanje, dajejo podaljšano garancijsko dobo tudi do deset let. 
  
Šestič:Vgradnja, nastavitev in poskusno delovanje
Preden prične ogrevalna naprava obratovati, moramo predhodno opraviti tlačni preizkus in nastavitev. Izvajalsko podjetje mora pred predajo opravljenih del izdelati obratovalna navodila za delovanje. Seveda pa mora izvajalsko podjetje v garancijskem obdobju poskrbeti za redno servisiranje in za optimiranje ogrevalnega sistema.
  
vir: Instalater, strokovna revija za ogrevanje, vodovod, prezračevanje in gradnjo
  
 
Vir:
25. januar 2009