Vzdrževanje in sanacija dimnika

Dimnik je potrebno skupaj z ostalimi dimovodnimi napravami redno vzdrževati. Pri kurjenju na trdna in tekoča goriva je potrebno dimnik čistiti enkrat mesečno, pri plinastih gorivih pa vsaj dvakrat v ogrevalni sezoni. Dimnik naj čisti usposobljeni dimnikar, ki opravi tudi pregled dimnika in opozori na morebitne poškodbe.
Vzdrževanje in sanacija dimnika
  
Sanacija dimnika je potrebna takrat, kadar je dimnik že začel propadati in so njegove poškodbe takšne, da ogrožajo požarno in sanitarno varnost zgradbe in njenih stanovalcev. Če poškodbe dimnika še niso tako razsežne, je možno dimnik najenostavneje sanirati z vstavitvijo jeklenih tuljav. V primeru, da takšna sanacija ni mogoča, moramo  dimnik delno ali v celoti podreti in zgraditi novega.

Sanacija dimnika je skoraj vedno potrebna tudi ob prehodu na kurjenje s plinastim gorivom. Pred priključitvijo plinske kurilne naprave na plinovodno omrežje mora investitor pridobiti od pristojnega dimnikarskega podjetja soglasje in mnenje o ustreznosti obstoječega dimnika. Kolikor dimnikarsko podjetje ne izda potrebnega soglasja, je potrebno dimnik sanirati v skladu z njihovimi priporočili.
 
Dodatne zahteve
Če gradimo ali saniramo dimnik, je dobro vedeti, da na eno dimniško tuljavo lahko priključimo:
 • največ tri kurilne naprave do toplotne moči 20 kW,
 • največ tri kurilne naprave z atmosferskim gorilnikom na plin do toplotne moči 30 kW,
 • samo eno kurilno napravo na trdna goriva s toplotno močjo nad 20 kW,
 • samo eno kurilno napravo z atmosferskim gorilnikom na plin s toplotno močjo nad 30 kW,
 • samo eno kurilno napravo s tlačnim gorilnikom,
 • samo eno kurilno napravo z odprtim kuriščem.

Naštejmo še nekaj zahtev, ki jih moramo upoštevati pri gradnji dimnika:

 • najmanjši svetli presek dimniške tuljave je 100 cm2, oziroma premer 11 cm,
 • najmanjša svetla dimenzija zidane tuljave je 13,5 × 13,5 cm,
 • najmanjša efektivna višina dimnika za kurilne naprave na trdna in tekoča goriva je 5 m,
 • najmanjša efektivna višina dimnika za kurilne naprave z atmosferskim gorilnikom na plin je 4 m,
 • največja dovoljena razdalja med spodnjim in zgornjim priključkom na dimnik je 6,5 m,
 • izpust dimnih plinov iz dimnika mora biti najmanj 1m nad gorljivimi materiali.
   
Sanacija dimnikov ali obnova dimnika je možna na več načinov.
 • prva in najbolj radikalna je porušitev starega in zidanje novega. Postopek je dolgotrajen, umazan in drag
 • cenejša in hitrejša možnost je sanacija dimnika z inox tuljavo.
 
V obstoječi dimnik se vstavi cev iz nerjaveče pločevine, če pa je dimnik premajhen se ga povrta na ustrezen premer. Sanacija dimnikov z rostfrei tuljavo je vse bolj pogost pojav, saj stari dimniki ne ustrezajo standardom, ki jih imajo nove kurilne naprave, katere imajo vse boljše izkoristke in nižjo izhodno temperaturo plinov.

Ko je vstavljena inox tuljava so težave s kondenzom preteklost, saj ima kovinski dimnik spodaj posodo in pipico, s kozi katero priteče meteorna voda ali kondenz.

Sanacija dimnikov ali obnova dimnika je nujno potrebna ob prehodu na plinasto gorivo, saj mora pred priključitvijo naprave na plinovod investitor pridobiti soglasje dimnikarjev z dokazilom ustreznosti obstoječega dimnika. S sanacijo odpravimo tudi krušenje tuljav v notranjosti dimnika, saj opeka oz. kakšen drug material potem služi le kot vodilo kovinski tuljavi.

 
Vir:
26. januar 2014