Vgradnja kalupa za ribnik

Predno se lotimo kopanja luknje za kalup, moramo določiti velikost jame in njeno obliko.
Vgradnja kalupa za ribnik

    
Kalup postavimo na točno mesto, kjer želimo imeti ribnik in sicer tako, kot bo bil zakopan v zemljo (dno navzdol, odprtina navzgor). če postavimo kalup z zgornjo stranjo na tla, bomo dobili ogledalno sliko kalupa na tleh. Takšen način lahko uporabimo pri kalupih pravilnih in simetričnih oblik (okrogli, kvadratni, pravokotni, in drugi enakostranični kotniki). S pomočjo palice in krede ali peska, ki ga posujemo, izrišemo na tleh obris kalupa. Da imamo pri delu dovolj prostora, dodamo še 20 do 30 cm dodatnega prostora.


Na tleh izrišemo obliko kalupa

V naslednjem koraku določimo globino jame, ki jo moramo izkopati. Vzamemo dve palici. Ena naj bo tako dolga, da jo lahko položimo na kalup po njegovi dolžini. Drugo palico polagamo ob ležečo palico na različnih globinah in si označimo globino. K temu moramo dodati še debelino kalupa in 5 – 8 cm za peščeno podlago. V kolikor nameravamo zgornji rob kalupa obložiti s ploščami ali kamenjem, moramo globino ustrezno povečati. Da jame ne skopljemo pregloboko, na robovih zapičimo v tla palice tako globoko, kot je globok kalup na ustreznem mestu.

Nato se lotimo kopanja jame. Najprej odstranimo zgornjo (humusno) plast, ki je kasneje ne uporabimo za zasipavanje. V njej so nerazpadli deli rastlin, ki bodo po razpadu pustili prazni prostor in zmehčali okolico kalupa. Globina izkopane jame naj se čim bolj prilega globini kalupa, da bo peščena podlaga čim bolj enakomerna. V kolikor je kalup lahek, lahko globino preverjamo tako, da ga polagamo v jamo in ugotavljamo, kje je še potrebno kopati. Bolje je večkrat kopati, kot pa skopati pregloboko. če moramo nasipavati, podlaga ni več tako trdna in lahko pride kasneje do posedanja in poškodb kalupa. če vseeno skopljemo pregloboko, moramo nasutje dobro utrditi!

Pri vgradnji kalupa moramo ves čas paziti, da je v vodoravnem položaju. Pri kalupih z zaobljenim dnom Prekrijemo dno s 6 do 8 cm debelo plastjo peska, na katerega položimo kalup. Preverimo, če ustreza višina roba kalupa in sama umestitev v jamo. V kolikor se ne ujema, moramo položaj popraviti. če kalup preveč premikamo se bo pogreznil v pesek in bomo morali dodati več peseka. Ko kalup namestimo in preverimo, da je absolutno vodoravno nameščen, se lotimo zasipavanja. V kalup najprej natočimo 10 do 15 cm vode, da ga obtežimo. Preverimo, če kalup še vedno stoji vodoravno. Kalup zasujemo s peskom nekaj centimetrov nad višino vodnegladine, ga zmočimo z vodo in dobro potlačimo. V kalup dotočimo nekaj centimetrov vode in zopet nasujemo pesek. Postopek ponavljamo, dokler ni kalup povsem zasut. Ves čas preverjamo vodno tehtnico ali je v vodoravnem položaju. V kolikor rob kalupa obložimo s ploščami, moramo ob kalupu narediti majhen jarek v katerega nasujemo beton, nanj pa položimo ploščo. S tem preprečimo, da bi se plošča premikala.

Pri kalupu s povsem ravnim dnom, moramo dno jame narediti vodoraven. Nasujemo plast peska in ga s pomočjo dveh lesenih lat poravnamo v vodoravni položaj. Nanj položimo kalup in zasipavamo enako kot pri kalupu z zakrivljenim dnom.

 
Vir:
30. november -0001