Uporaba deževnice

Deževnica je lahko nadvse uporabna. Lahko jo namreč zbiramo, shranimo in nato uporabljamo za lastne potrebe. Za kaj vse lahko deževnico uporabimo? V nadaljevanju navajamo nekaj koristnih nasvetov.
Uporaba deževnice
  
Deževnica zna biti izredno koristen dodatni naravni vir vode, s katero lahko prihranimo veliko količino pitne vode. Vendar za začetek potrebujemo tri stvari: denar za investicijo, ločeno instalacijo za deževnico v hiši oziroma vzporedni sistem, ter mesto za shranjevanje - rezervoar ali vodnjak.
 
Deževnico lahko uporabimo za pranje perila, splakovanje stranišča, pranje avtomobilov, zalivanje rož, zelenic, vrtov, ipd. A kljub temu, da deževnica ni namenjena pitju, mora zadostiti nekaterim pogojem. Ta ne sme vsebovati škodljivih bakterij, maščob, agresivnih snovi, ki bi povzročale korozijo v sistemu ali strupenih kovin (npr. baker). Če ne izpolnjuje navedenih pogojev, lahko deževnico uporabljamo predvsem za zalivanje vrta in zelenice.

Kako do enostavnega zbiralnika?
Na odtočno cev strešnega žleba namestimo lovilec deževnice. Ta v večini primerov omogoča lovljenje deževnice in grobo filtriranje nečistoč. To deževnico lahko potem enostavno prestrežemo - deževnica se shrani in jo lahko porabimo, ko bo suša ali ko bo več dni skupaj sončno vreme. Če je dežja preveč, lahko le zapremo loputo na lovilcu za zbiranje deževnice in ta odteka naprej v ponikovalnico. Cena takega lovilca je odvisna od velikosti odtočne cevi ter od materiala - osnovni lovilci stanejo okoli 10 evrov, dražji pa med 15 in 20 evri. Tisti, ki so "sami svoji mojstri" si ga lahko sami vgradijo na žleb, tako da je to edini strošek - poleg seveda vodnega zbiralnika, ki je lahko večji sod ali posebni vodni zbiralnik, katerih cene so okoli 100 evrov.
 
Morda se na prvi pogled zdi tako početje nesmiselno, vendar pa ima lahko ogromne prednosti. Če bi v času suše vsi stalno zalivali zemljo, bi bila ta stalno bolj mokra, bilo bi več zelenja in s tem bi posledično imeli nekoliko nižje temperature v okolju. Seveda pa bi ta učinek lahko dosegli le, če bi se vsi odločili za tak način dodatnega zalivanja svojih vrtov. Samo po sebi umevno je tudi, da bi lahko prihranili ogromno količino pitne vode - ki bi jo v marsikateri državi na svetu šteli kot bogastvo, mi pa jo vsakodnevno porabljamo za pranje oblačil, splakovanje stranišč in zalivanje vrtov.
 

ne Prezrite:

Uporaba deževnice: začne se pri strehi in žlebovih

Uporaba deževnice: začne se pri strehi in žlebovih Vodo za večino dnevnih potreb v gospodinjstvu bi lahko pridobivali iz drugih virov in tako zelo zmanjšali porabo pitne vode iz javnega ...
Najbolj preprosto jo je zbirati v večjih posodah, vendar je potem primerna le za zalivanje vrta in pranje avtomobilov. Lahko pa v hišo poleg klasične vodovodne napeljave, po kateri priteče voda iz javnega vodovodnega omrežja, vzporedno ... več

 

Uporaba deževnice

Uporaba deževnice Zakaj nebi deževnico izkoristili še za kaj drugega kot zgolj za zalivanje trave?
   Ko obnavljamo ali preurejamo hišo in vrt, se nam ponudi enkratna priložnost, da namestimo cisterno ali drugo napeljavo za uporabno vodo. Medtem ko je za pitje, kuhanje in osebno nego iz higienskih razlogov potrebno brez izjeme ... več

 

Shranjujte deževnico in prihranite stroške za vodarino

Shranjujte deževnico in prihranite stroške za vodarino Strošek pri zaračunavanju odpadne vode lahko zmanjšate, saj lahko pitno vodo nadomestite z deževnico.
  Voda je dragocenost in brez nje ni življenja. A žal, se tega premalokrat zavedamo. Vsak izmed nas, dan za dnem porabi ogromno vode in sicer okoli 140 litrov na dan. Cena se je v obdobju 20 let dvignila za kar 350 odstotkov. Kako si ... več

 

Vsaka kapljica šteje

Vsaka kapljica šteje Ni potrebno biti kmetovalec, da bi se razveselili deževnih dni.
   Spravilo in kasnejša uporaba deževnice ima namreč za družinski proračun veliko prednosti. Slovenci za zalivanje vrtov letno porabimo približno 60 milijonov litrov pitne vode, kar je izjemno drago razkošje! Poglejm
 
Vir:
12. februar 2016