Shranjujte deževnico in prihranite stroške za vodarino

Strošek pri zaračunavanju odpadne vode lahko zmanjšate, saj lahko pitno vodo nadomestite z deževnico.
Shranjujte deževnico in prihranite stroške za vodarino
 
Voda je dragocenost in brez nje ni življenja. A žal, se tega premalokrat zavedamo. Vsak izmed nas, dan za dnem porabi ogromno vode in sicer okoli 140 litrov na dan. Cena se je v obdobju 20 let dvignila za kar 350 odstotkov. Kako si občani lahko znižate stroške, ki nastanejo v povezavi s padavinskimi vodami, so nam odgovorili na Nigradu: »Temu strošku se je moč izogniti, če je odpadna padavinska voda speljana v zbiralnik vode, ki se nato uporablja za zalivanje.« Deževnica se lahko uporabi tudi pri pranju perila, čiščenju, pranju avtomobila in za izplakovanje na stranišču ter za potrebe na vrtu kot smo že zapisali.

Odpadne vode, ki se stekajo v javno kanalizacijo so plačljive
Za izvajalca javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Maribor je izbrano podjetje Nigrad d.d..  Prav tako pa obsega odvajanje padavinske vode v javno kanalizacijo z javnih površin in streh. Do leta 2006 in se je porazdelila med vse uporabnike, ne glede na to koliko stroškov je dejansko nastalo. Sedaj ta strošek ni zajet.

V letu 2014 se obetajo spremembe zaračunavanja, ki jih je povzročila Vladna uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.  Republiški predpis določa obračun padavinske vode. Storitve odvajanja padavinske odpadne vode s streh se bodo obračunavale v kubičnih metrih glede na količino padavin, ki bodo padla na tlorisno površino strehe in s  katere se bo voda odvajala v javno kanalizacijo. Povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih petih let se bo štela za količino padavinske odpadne vode. Le-ta se meri v državnih meteroloških postajah. Uporabniki javne službe so tako lastniki stavbe oz objekta. V stavbah z več stanovanji bo obveznosti izvajal upravnik stavbe. Za ta ukrep so se odločili z namenom zmanjšati porabo pitne vode.

Kje vse lahko privarčujete?
Oseba dnevno na toaleti porabi največ vode in sicer okoli 45 litrov.  Deževnica je tako odlična ideja za nadomestek. Prav tako je mehkejša od pitne vode, zato lahko pri pranju perila  prihranite pri pralnem prašku, zmanjšate nastanek vodnega kamna in izboljšate učinek pranja. Veliko vode porabimo tudi pri pranju vozil. Ker deževnica vsebuje manj mineralov, ki bi se izločali lahko prav tako prihranite pri čistilih. Vsi tisti, ki imate vrtove pa veste, da so poletja iz leta v leto bolj vroča in suha, zato se poraba vode viša. Mehka voda - deževnica, bo vašim rastlinam popolnoma ustrezala.
  

Spodaj si lahko pogledate, kakšne rezervoarje potrebujete:

Vrtna površina

VRTNI SISTEM

Potrebna strešna

površina

Prostornina

rezervoarja v l

do ca. 100 m2

najmanj 20 m2

1000 - 1500

do ca. 300 m2

najmanj 40 m2

2500 - 3000

do ca. 500 m2

najmanj 70 m2

3000 - 5000

do ca. 800 m2

najmanj 90 m2

5000 - 7500

do ca. 1000 m2

najmanj 100 m2

7500 - 10000

do ca. 1500 m2

najmanj 120 m2

10000 - 15000

do ca. 2000 m2

najmanj 150 m2

15000 - 20000

 

Število stanovalcev

(WC & pralni stroj)

HIŠNI SISTEM

Potrebna strešna

površina

Prostornina

rezervoarja v l

1 - 2 stanovalca

najmanj 35 m2

2500 - 3000

3 stanovalci

najmanj 65 m2

2500 - 5000

4 - 5 stanovalcev

najmanj 80 m2

5000 - 7500

6 - 9 stanovalcev

najmanj 100 m2

7500 - 10000


vir:  Maribor24.si
 
Vir:
08. maj 2014