Razpoke keramičnih ploščic vzdolž površine

Napaka ima predvsem estetske posledice, ki so še hujše pri loščenih ploščicah, kjer se lošč pogosto kruši.
Razpoke keramičnih ploščic vzdolž površine

 

Razlog za napako pripisujemo napetostim, ki so večje od meje zloma ploščice in se prenašajo s spodnjega sloja na obloženo površino. Pri tem gre navadno za naslednji okoliščini:

  • vezivni sloj ima dobro sprijemnost in je koheziven, vendar tudi dokaj tog (na primer cementna malta, ki vsebuje veliko cementa ali cementno lepilo na podlagi hitrovezočega in hitrosušečega cementa);
  • podložna struktura je narejena tako, da se lahko hitro deformira oziroma vzdolž nekaterih smeri hitro razpoka (največkrat opazimo, da razpoke na obloženi površini nastanejo prav v teh smereh). Na to lahko vplivajo napetosti zaradi krčenja betona ali toplotnih sprememb (na primer cevi za talno ogrevanje niso dovolj izolirane).

Največkrat je napaka posledica ne dovolj skrbnega načrtovanja. Za strokovno analizo so poleg kontrole prisotnosti in vpliva morebitnih zunanjih dejavnikov (posedanje strukture) potrebna tudi preverjanja v zvezi s sestavo in izdelavo sistema, kar je včasih težko izvedljivo.

Preverjamo:

  • prisotnost ustreznih konstrukcijskih stikov,
  • primernost površine, na katero so se polagale ploščice (ustrezen izbor vezivnega sloja), stabilnost in kompaktnost podlage,
  • ustreznost izolacije toplotnih naprav.

  
Preventiva
Ker je napaka nastala zaradi pritiskov spodnjih slojev na ploščice, je treba pravilno načrtovati polaganje, na primer predvideti polaganje s širšo fugo, uporabiti bolj elastična in plastična lepila, posebno pozornost pri načrtovanju pa je treba nameniti ustreznim dilatacijskim fugam.

keramika fuga majhna

 

Vir: C. Palmonari, M. Borghi, G. Timellini, F. Lancellotti: Le contestazioni nella posa delle piastrelle ceramiche, Centro Ceramico, Bologna

 

 

 
15. april 2012