Prenova objekta ne prinaša le nove funkcionalne in estetske kakovosti

Največkrat se lastniki stanovanj odločajo za ukrepe, kot so sanacija fasade, zamenjava oken in posodobitev kotlovnice, kakovosten upravnik pa jim predlaga tudi druge ukrepe, ki so nujni za zmanjševanje porabe energije v stavbi
Prenova objekta ne prinaša le nove funkcionalne in estetske kakovosti
   
Pri prenovah večstanovanjskih objektov z velikim številom lastnikov je težko pričakovati, da bodo vsi ukrepi izvedeni naenkrat. Zato je zelo pomembno, da je vrstni red ukrepov tak, da bo po prenovi objekt optimalno deloval.
 
Zakonodajalec je svoje zahteve glede energetske učinkovitosti objektov predstavil v javni obravnavi Energetskega zakona. Kot so dejali v podjetju Tabor upravljanje in vzdrževanje, bo ta obsežni dokument, ki obsega več kot 560 členov, v naš pravni red delno ali v celoti prenesel devet direktiv in tri uredbe evropske komisije ter pravni instrumentarij za izvedbo nacionalnega energetskega programa. A na sprejetje tega zakona bo treba še počakati, saj bo to naloga nove vlade.
 
PURES
Največ sprememb na področju energetsko varčne gradnje in obnove objektov pa je prinesel Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES-2). To je nov predpis, ki je usmerjen v prihodnost. PURES-2 se uporablja pri gradnji novih stavb in rekonstrukcijah stavb oziroma njihovega posameznega dela.
 
Omenjeni pravilnik je potrebno upoštevati že, kadar se posega v 25 odstotkov površine toplotnega ovoja. Pri manjših posegih pa je treba upoštevati toplotno prehodnost elementov, ki se obnavljajo.
 
Pri rekonstrukcijah, vzdrževalnih delih na sistemih, podsistemih in elementih je treba zadostiti tehničnim smernicam, ki obsegajo arhitekturno zasnovo, toplotno zaščito, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, pripravo tople vode, razsvetljavo in podobno.
 
Ukrepi za zmanjšanje porabe energije
Poznamo več ukrepov za zniževanje stroškov obratovanja, največje prihranke pa lahko dosežemo pri menjavi oziroma sanaciji fasade, menjavi oken, izolaciji strehe, izolaciji stropa kleti, zamenjavi potratnih kotlov za bolj energetsko učinkovite, vgradnji delilnikov toplote in termostatskih ventilov, hidravličnem uravnoteženju sistema za ogrevanje, zamenjavi navadnih črpalk za črpalke s frekvenčno regulacijo, vgradnji senzorske stopniščne razsvetljave in podobno.
 
Vir:
11. julij 2012