Pred zimo je dobro preveriti, ali je vaš dom pripravljen nanjo

Pred zimo je dobro preveriti, ali je vaš dom pripravljen nanjo

ali kako pustiti zimo na mrazu ...

Vsi vemo da prihaja zima, ko se pričnejo hladne noči in so dnevi vse bolj krajši. In takrat je tudi čas, da naše hiše (tako bivalne kot počitniške - kjerkoli že so) pripravimo na zimovanje.

V tem prispevku Vam bomo poskusili prikazati na kaj morate biti pri pripravi objektov na zimovanje še posebej pozorni in kaj bi morali še posebej preveriti, da bo Vaš dom ostal celo zimo lepo in varno zavetje.

Sledite zanimivim in poučnim napotkom na naslednjih straneh in izvedeli boste kako z malo truda in stroški pregledate in tudi pripravite hišo od strehe do notranjosti.

Na strehi ...

Priporočljivo je pregledati in po možnosti preveriti (seveda če se le da tudi popraviti, da se prepreči nadaljna škoda) naslednje:

 • preverite zrahljanost opek na dimniku
 • preverite morebitne sledi zamakanja vode ali puščanja dima na dimniku in dimniški kapi
 • preverite strešno kritino, popravite ali zamenjajte zrahljane, poškodovane ali manjkajoče strešnike  

NAMIG: pri pregledu strešnikov uporabite namesto stare, majave in ne toliko zelo varne lesene lestve rajši dober daljnogled in preglejte strešno površino na varnih tleh

 • očistite vse žlebove listja (ki se je nabiralo vso jesen) in ostalih delcev (kot so npr. peščeni posip strešnikov, mah, ...)
 • skozi odtočne cevi spustite vodo in s tem preverite zamašenost in stanje odtočnih cevi; če je potrebno odtočne cevi popravite ali zamenjajte
 • preverite obrobe dimnikov za morebitnimi sledmi zamakanja vode in jih ustrezno zatesnite s silikonskimi kiti
 • preverite vse podstrešne odprtine, pospravite ptičja gnezda in ostalo navlako ki zapira odprtine
 • prepričajte se, da vse ventilacijske in/ali podstrešne lopute delujejo brezhibno
 • preglejte ostrešje in izolacijo za morebitnimi poškodbami, ki so lahko posledica zamakanja vode  

NAMIG: za pregled in popravila na strešnih površinah si lahko izberete izvajalca krovskih del na    logo

 • ko že boste na podstrehi, Vam priporočamo, da pregledate ostrešje in tudi izolacijo; še posebej bodite pozorni na svetlobne snope, ki so lahko tudi pokazalo reg in špranj na strehi

Notranjost stavbe ...

V notranjosti vaših domov je v bistvu glavni namen pregleda oz. priprav na zimo preprečiti toplotne izgube iz ogrevanih prostorov, zatorej kar pogumno:

 • nameravate to zimo kuriti Vaše kamine in peči na drvač preden pričnete, preverite dimnike, katere je potrebno očistiti še preden se po notranjih stenah dimniških cevi nabere max. 1 cm saj
 • preverite zatesnjenost dimniških vratic in vrata kurišč, zatesnite morebitne špranje, kajti s tem boste preprečili uhajanje dima v prostor
 • preverite zatesnjenost vseh oken in vrat, zatesnite vse morebitne špranje in s tem preprečite vstop hladnemu zraku in zmanjšate toplotne izgube  

NAMIG: za popravila mizarskih izdelkov si lahko izberete izvajalca med mizarji na    logo

 • očistite in namažite vsa okenska in vratna okovja za lažja odpiranja in zapiranja
 • preglejte temelje in stene, tla ter strop v kleti zaradi morebitnih razpok in jih zatesnite z ustreznimi (priporočljivo) materiali 

NAMIG: za kakovostna popravila in ustrezne nasvete preglejte ponudbo gradbenih izvajalcev na    logo

 • prepričajte se, da so vsi ventilatorji čisti in pravilno delujoči
 • znebite se odvečne krame v kleteh, garažah in na podstrešjih - ne čakajte na pomladansko čiščenje
 • preverite vsa grelna telesa na toplo vodo (radijatorje, cevi, ...) zaradi morebitnega puščanja vode in v primeru poškodb pokličite izvajalca centralnih napeljav

NAMIG: za kakovostna popravila in ustrezne nasvete preglejte ponudbo izvajalcev centralnih inštalacij na    logo

 • očistite prah in umazanijo z vseh grelnih teles in preverite ventile
 • odstranite ali "zamrznite" (primerno zatesnite) vse klimatske naprave, seveda upoštevaje navodila proizvajalcev

Zunanjost stavbe ...

Kaj je potrebno postoriti zunaj, se sprašujete, saj bo tako ali tako zapadel snegč Bo, če bo. V vsakem primeru pa je potrebno postoriti vse, da se prepreči škoda na vrtnih garniturah, se pospravi dvorišča, ...:

 • pospravite ali prekrijte vrtno pohištvo (klopi, stole, mize, ...), vodnjake, žare, ...
 • preverite temelje in nosilne lemente teras, vrtnih ut, ... in zamenjajte poškodovane dele 

NAMIG: za popravila mizarskih izdelkov si lahko izberete izvajalca med mizarji na    logo

 • še pred zmrzaljo položite nedrseče tepihe ali trakove na stopnice oz. na vse drseče površine 
 • nastavite zunanje časomere (za luči v vrtu, nad vrati, ...) na zimski čas in preverite če delujejo vse luči  

NAMIG: za kakovostna popravila in ustrezne nasvete preglejte ponudbo izvajalcev električnih inštalacij na    logo

 • preglejte zunanje stene objekta in zatesnite morebitne špranje oz. popravite poškodovano izolacijo  
 • spraznite in (obvezno) ugasnite vse zalijalne napeljave po vrtu - priporočamo da cevi spraznite s pomočjo stisnjenega zraka
 • zaščitite s toplotno izolacijo vse vodovodne pipe, katere ne boste zaprli oz. pospravili

NAMIG: za kakovostna popravila in ustrezne nasvete preglejte ponudbo izvajalcev vodovodnih inštalacij na  logo

 • posadite spomladansko cvetje - čebulčnice kot so tulipani, ...
 • očistite drenažo in meteorno kanalizacijo listja in ostale navlake; pretočnost preverite z vodo
 • preverite "tretoar" oz. teren okoli stavbe, če je ustrezno nagnjen, tako da voda (ob dežju, ko se topi sneg, ...) teče stran od objekta
 • obrežite drevje, t.j. obvezno vse veje ki se dotikajo fasade, kajti po njih lahko hišo "napadejo" termiti in mravlje
 • zatesnite vse špranje oz. razpoke na dovozih in dvorišču, po moižnosti še preden zamrznejo tla

Želimo vam veliko sneženih užitkov v toplem in suhem domu.

 

 
Vir:
01. januar 1970