Povesi (upogibi) v konstrukcijah

Materiali za gradnjo nosilnih konstrukcij in konstrukcij samih so bolj ali manj elastični. čim večja je obtežba na konstrukcijah, tem večje so spremembe oblike konstrukcije - deformacije.
Povesi (upogibi) v konstrukcijah

 

To moramo v statičnem računu upoštevati za vsako nosilno konstrukcijo, kar je zajeto tudi v predpisih za dimenzioniranje konstrukcij, ki določajo dovoljene tolerance.
Lesen stropnik v stanovanjski hiši se lahko upogne za 1/300 svoje razpetine, lesen škarnik (špirovec) v strehi pa za 1/200 razpetine. čeprav je statični račun ob upoštevanju vseh predpisov pravilno izdelan, nastanejo pri lesenih stropovih in strehah pogosto problemi.

Posledice napak
Z ravne strehe s povešenimi nosilci voda ne odteka.
V ležiščih stropnih nosilcev nastanejo ob povesih razpoke. Na povešenem lesenem stropu pa nastanejo razpoke tudi na stropnem ometu. Tapete lahko odpadejo. Med elementi lesenih oblog se rege v stikih povečajo.

gradimo povesi2

Odprava napak
Pri elelemntih, pri katerih pričakujemo zaradi obtežbe večje deformacije, vse zveze in priključke izdelamo elastične. Rege v lesnih zvezah in priključkih lesenih oblog na omet prekrijemo z lesenimi ali s kovinskimi letvami.

 
Vir:
01. januar 1970