Posegi v spomeniško zaščitene objekte

Če imate v lasti nepremičnino, ki je starejšega datuma, je lahko zaščitena
Posegi v spomeniško zaščitene objekte

   
Pri posegih v takšne objekte obstajajo določene omejitve. če je vaš objekt razglašen za spomenik lokalnega ali državnega pomena, lahko pri obnovi pogojno računate na finančno pomoč države ali lokalne skupnosti.

V kulturno dediščino sodijo tisti objekti, katerih varstvo je v javnem interesu zaradi kulturnega, zgodovinskega in civilizacijskega pomena. Lahko so spomenik državnega ali lokalnega pomena. Pri posegih v objekt je potrebno pridobiti soglasje Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine. Pred posegom je vlagatelj dolžan podati informacije o vrsti in nameri posega, načinu izvedbe, osnovne podatek o legi objekta in predložiti vso zahtevano dokumentacijo. Zavod na tej osnovi izda kulturnovarstvene pogoje ali smernice, ki določajo zahteve, ki jih mora izpolnjevati projektna dokumentacija.

Primer: Lastnik želi zamenjati streho. Zavod mu v izdanih pogojih določi naklon strehe, vrsto strešne kritine in podobno.

Po predložitvi projekten dokumentacije, Zavod ugotavlja njeno ustreznost. če je dokumentacija v skladu z izdanimi pogoji, izda kulturnovarstveno soglasje.

Posegi v objekt so lahko takšni, da ohranjajo originalno strukturo in substance iz katerih je narejen. Rušenje skoraj ne pride v poštev. Objekti so lahko zaščiteni kot celota ali le urbanistični sklopi in lupina. Zaščitena je lahko tudi notranjost objekta: razpored prostorov, hodniki, stopnišča. Težavna je tudi sprememba namembnosti objekta, saj mora Zavod tudi izdati soglasje. Namembnost se lahko spremeni le, če ne ogroža spomeniške lastnosti objekta.

Informacije o statusu objekta je mogoče dobiti na Zavodu. Objekt, ki je z odločbo razglašen za spomenik, je vpisan v zemljiško knjigo, občina ali država pa mora lastniku izdati odločbo o varstvu za spomenik. Ne nazadnje lahko lastnik pridobi informacijo o spomeniškem varstvu objekta tudi pri vlogi za gradbeno dovoljenje ali lokacijsko informacijo. če lastnik spregleda dejstvo, da je objekt pod varstvom, morebitne posledice - to je kazen zaradi posega v ta objekt - nosi sam.

Finančna pomoč pri obnovi je odvisna od občine, kjer leži objekt. Nekatere so bolj radodarne, druge manj. Država veliko ne pripomore in lastnik večino bremen nosi sam.

 

 
Vir:
30. november -0001
 
 
Ureditev dvorišč Dežman d.o.o. Tlakovanje, asfaltiranje, ...
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Strojni ometi Lap d.o.o. Na notranjih in zunajnih površinah
Gradnja objektov Dežman d.o.o. Že od leta 1964 - z občutkom!